Skolas vēsture un simbolika.

Skola dibināta 1992. gadā, atrodas bijušā bērnudārza telpās, kuras piemērotas sākumskolas (no 1. – 4.klasei) vajadzībām. Mācību telpas plašas un gaišas. Skolas apkārtne sakopta, zaļa un droša, kurā skolēniem iespējas gan atpūsties starpbrīžos, gan mācību stundās praktiski apgūt dažādas dzīves prasmes – pētīt, eksperimentēt, sakopt un saudzēt savu apkārtējo vidi.

Skolas darbības mērķis – veicināt skolēnu pašcieņas attīstību, izzināt un respektēt skolēnu vajadzības, rosināt dzīvot saskaņā ar vidi, būt atbildīgiem par sevi, savu rīcību, veselību. Skola ir ieguvusi Veselību veicinošas skolas un EKO skolas nosaukumu. Ikdienas darbā tiek gādāts par bērniem labvēlīgu vidi, par veselīgu uzturu, sniegtas iemaņas un prasmes veselīgam dzīvesveidam.

  • Veselību veicinošas skolas nosaukums;
  • 2003. gadā skola sāk piedalīties Ekoskolu projektā un 2004. gadā iegūst Ekoskolas sertifikātu;
  • 2004. gada maijā, sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas savienībā, pie skolas tiek iestādīts Eiropas dārzs;
  • 2005. gadā skolas kolektīvs par ieguldīto darbu vides aizsardzībā iegūst Ekoskolu augstāko starptautisko balvu – Zaļo karogu, kuru atkārtoti skolas pagalmā paceļ jau devīto gadu;
  • No 2005. gada skola piedalās starptautiskajos COMENIUS projektos;
  • 2005.- 2007. gadam – „Labs pamats mācībām”;
  • 2008.-2010. gadam – „Lietojot taupi”;
  • 2010.- 2012. gadam – „Dabas ritmi”.

No 1992.- 2007.gadam – skolas direktore Ināra Pūpola. No 2007.gada – skolas direktore Dace Bunka. No 2014. gada skolas direktore ir Dace Gedroviča (Feldmane).

Skolēniem, skolotājiem un vecākiem palīdzību un atbalstu sniedz skolas atbalsta komanda – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa.


Pamatizglītības pirmā posma (1.- 4. klase) izglītības programma. Izglītības programmas kods 11011111.


 Liepājas Ezerkrasta sākumskolas himna.

Skola Ezerkrastā.

Pie ezera dzīvot jauki

Daudz dažādi brīnumi-

Zaļa zāle, plaši lauki,

Zils ezera ūdentiņš.

Sveika skola, Ezerkrastā,

Tur, kur jautri bērni mīt.

Zaļais karogs plīvo mastā

Saules stari pāri slīd.

Niedru rūķi, atnāc ciemos,

Atkal jaunus darbus dod,

Ezerkrasta bērni jaukie

Katrā darbā prieku rod.

/Ināra Pūpola, Selga Puķīte