Skolas vadība

Skolas direktore Dace Gedroviča

 

“Mana sirds un dvēsele pieder šai skolai. Es nevaru iedomāties sevi citā skolā vai citā darbā. Es katru rītu sagaidu ar prieku, jo zinu, ka es katru rītu vēršu savas skolas durvis ar prieku un lielu mīlestību pret savu darbu, ko daru. Es priecājos, ka varu būt starp skolotājiem un darbiniekiem, kuri mīl bērnus, un savu darbu dara ar lielu atbildību un prieku. Man patīk katru rītu savus skolotājus un darbiniekus satikt smaidošus, dzīvespriecīgus un laimīgus, jo mums patīk šeit būt un patīk darīt to ko darām. Es priecājos par katru vecāku un bērnu, kurš ienāk skolā un vēlas šeit būt.”


Skolas direktores vietniece audzināšanas darbā Aiga Griniece

 

“Es lepojos, ka varu būt ārpusklases darba organizatore skolā, kurā ir tik plašs interešu izglītības piedāvājums, kurā strādā visradošākie klases audzinātāji un pulciņu skolotāji, un savas intereses izkopj vistalantīgākie skolēni. Lai mums izdodas jauku padarīt ik dienu, ik stundu,  ik mirkli!”


Skolas direktores vietniece mācību darbā Nora Kirhnere

“Skolotāja darbā visskaistākais ir … ka katra diena ir savādāka. Skolotājas profesija nekad nav bijusi mana sapņu profesija. Taču –  darbs dara darītāju! Mana skolotājas karjera sākās pirmsskolā, kur nostrādāju 16 gadus. Kāpēc tagad skola? Kāds iekšējais dzinulis deva pārliecību jaunam mērķim. Lai ko darītu skolā, domāšu, kāpēc to daru, kā daru, ko skolēniem tādējādi dodu. Ikviena darbība ir solis uz kādu mazu mērķi, savukārt tie kopā ved uz lielo.  Esmu dzīvespriecīga, ar labu humora izjūtu, godīga, aizrautīga, radoša un ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Brīvajā laikā patīk zīmēt, dejot, sportot, aktīvi pavadīt laiku ar saviem mīļajiem cilvēkiem.”


Saimniecības vadītājs Jānis Bučis