Skolas tradīcijas

 • 1. septembris – Zinību diena
 • Latvijas dzimšanas diena
 • Miķeļdiena
 • Mārtiņdiena
 • Koncerti visai ģimenei Ziemassvētkos un Ģimenes dienā
 • Ziemassvētki
 • Erudīcijas konkurss “Gudrā pūce”
 • Lieldienas
 • Mācību ekskursiju dienas pavasarī un rudenī
 • Sporta dienas
 • Burtiņu svētki
 • Mācību priekšmetu olimpiādes
 • Labo darbu svētki maijā
 • Pavasara talka skolas apkārtnes sakopšanai
 • Labdarības akcija 

Leave a Reply