Pašnovērtējuma ziņojums

Iepazīstieties ar Liepājas Ezerkrasta sākumskolas pašnovērtējuma ziņojumu šeit:

skola