Kārtība, kādā tiek nodrošināts mācību process izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā.

Ar kārtību, kādā tiek nodrošināts mācību process izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā, var iepazīties šeit