Kārtība, kādā tiek nodrošināts izglītojamo ēdināšanas process izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā

Ar kārtību, kādā tiek nodrošināts izglītojamo ēdināšanas process izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā, var iepazīties šeit: