Valsts diagnosticējošie darbi 3.klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 25. janvāra līdz 2.martam, rakstu daļa – 3.martā;

2. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 9.martā.

Kārtību par valsts pārbaudes darbu rakstu daļu 3.klasēm skatīt šeit.