Fakultatīvās nodarbības

Skolā pulciņu un interešu izglītības programmu izstrādāšanā tiek ievērotas skolēnu un viņu vecāku vēlmes un intereses, skolas iespēju robežās. Programmu piedāvājums tiek veidots tā, lai sniegtu ieguldījumu skolēnu spēju vispusīgā attīstībā un spēju padziļināšanā. Nodarbību piedāvājums aplūkojams šeit

Leave a Reply