,

“Zvirbulis 2022”

Liepājas pilsētas skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss

Kā katru gadu, arī šajā gadā skolā norisinājās skatuves runas konkurss „Zvirbulis-2022“. Konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pašvaldības bērnu un jauniešu skatuves runas prasmju attīstību, emocionālo un radošo pašizpausmi.

Svarīgākaissaglabāt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru, profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

Janvāra beigās klasēs norisinājās runas konkursa „Zvirbulis 2022” 1.kārta, labāko runātāju no klases izvirzīja skolas kārtai, kas notika 3. un 8.februārī.

6 skolēni -3 no 1.klasēm un 3 no 2.-3.klasēm , pārstāvēs mūsu skolu pilsētas skatuves runas konkursā „Zvirbulis 2022”. Ņemot vērā covid-19 situāciju, tas būs video konkurss. Pilsētas kārtā skolēniem jānorunā būs 2 darbi- dzejolis un prozas fragments.

Paldies visiem, visiem dalībniekiem! Paldies žūrijai par noklausīšanos un izvērtēšanu!

Lai pilsētas kārtā veicas visiem dalībniekiem no Ezerkrasta sākumskolas!