,

Zvirbulis 2021

Skatuves runas konkurss  “Zvirbulis 2021”

 

  Liepājas pilsētā arī šogad norisinājās attālinātais skolēnu skatuves runas konkurss

“Zvirbulis 2021”, kurā piedalījās  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas trīs skolēni –  Lauma Mētra no 3.c.klase ar Daces Priedes prozu “Mana mīļā Latvija”, Paula Mežale no 3.b. klases ar  Annas Taraskas prozu “Punktiņa un Kleksis” un Kārlis Dūkups no 4.c. klases ar Andreja Ņečajeva dzeju “Internets”.                 

  Skolēnu skatuves repertuāru tematiski bija jāsaista  ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku un redzējumu par šī laika aktuālām  tēmām – zināšanas, atbildība, ģimene un tradīcijas.

Tā kā klātienē nebija iespēja gatavoties šim konkursam, tas notika ZOOM un WhatsApp vietnēs, tas  bija interesants un neparasts laiks gan skolēniem, gan skolotājai. Iemācītie darbi tika ierakstīti video materiālā un nosūtīti žūrijai izvērtēšanai.        

Apsveicam dalībniekus!

Laumai 2.pakāpe

Paulai 2.pakāpe

                                              Kārlim 1.pakāpe                                                

 Milzīgs paldies skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un ieinteresētību.

                                                       Teātra pulciņa skolotāja Aija Niedola