,

Zinību diena.

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis

Ar klusu rudens melodiju sveic.

Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni-

Jo septembris mums labu rītu teic…

 

Sveicam skolēnus, skolotājus, vecākus Jauno 2020./2021.mācību gadu uzsākot!

Zinību dienas svinīgais pasākums

Liepājas Ezerkrasta sākumskolā 1. septembrī plkst.10:00.

1.klašu skolēni kopā ar vecākiem pulcējas uz svinīgu pasākumu skolas pagalmā plkst.10:00 pie klašu audzinātājām. Pēc svinīgā pasākuma  no plkst.10:30 līdz plkst.11:00 klases stunda klašu telpās bez vecāku klātbūtnes. Sliktu laika apstākļu gadījumā svinīgais pasākums tikai klašu telpās bez vecāku klātbūtnes.

2.-4.klašu skolēniem svinīgais pasākums plkst.10 tikai klašu telpās bez vecāku klātbūtnes.

Svarīgi! Ievērot katras klases ieejas un izejas durvis!

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģijas drošības pasākumus COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanai!

Lai skaists, tomēr piesardzīgs atkal tikšanās prieks skolā!

Skolas vadība