,

Vokālo ansambļu konkurss „Balsis”

   Š. g. 27.martā Liepājā notika VJIC rīkotā konkursa „Balsis” 1.kārta. Konkurss tika rīkots par godu Skolēnu Dziesmu svētkiem.

   Liepājas Ezerkrasta sākumskolu šajā konkursā pārstāvēja ansamblis „Niedrītes”, kurš jaundibināts 2019. gada septembrī.

Mēģinājumos bērniem  mācīts ne tikai dziedāt, bet arī kontrolēt savas emocijas, impulsus, iepazīt sevi, savu ķermeni, sajust sevi  kā vienotu veselumu. Tas kolektīvam palīdzējis kļūt draudzīgākam un radošākam. Skolēni mācījušies atbrīvot balsi, uzlabot intonāciju, lai attīstītu ritma izjūtu un balss diapazonu.

Konkursa „Balsis” 1.kārtā mūsu skolas ansamblis „Niedrītes” saņēma 46 punktus, iegūstot Augstāko pakāpi un ceļazīmi uz novada konkursa skati Kuldīgā.

4.martā Liepājas Ezerkrasta sākumskolas ansamblis ‘Niedrītes” devās uz Kuldīgu, lai piedalītos novada vokālo ansambļu konkursā  „Balsis”. Kuldīgā pulcējās un savā starpā sacentās labākie vokālie ansambļi no visas Kurzemes. Vērtēšanas komisijā bija Dziesmu svētku sastādīta žūrija: Nora Kalniņa, Mārīte Puriņa, Antra Strikaite, Dace Bula un Jānis Grigalis.

Mūsu skolas ansamblis „Niedrītes” ieguva 1.pakāpes diplomu un visaugstāko vērtējumu savā grupā, 43 punktus.

Pēc konkursa bērni kopā ar skolotājām apskatīja gleznaino Kuldīgu, Alekšupīti un Ventas rumbu!

Paldies par ieguldīto darbu mēģinājumos un koncertos visiem skolēniem, paldies par atbalstu un līdzi jušanu skolēnu vecākiem!

Vislielākais paldies skolotājām Dzintrai Orbai un Selgai Puķītei, kas bērnus izveda cauri šim grūtajam, bet aizraujošajam ceļojumam mūzikas pasaulē!