,

Topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu.

 

          Liepājas Ezerkrasta sākumskola

                     aicina Jūs mācīties

                        no 1. – 4. klasei

          Iepazīšanās ar skolu un tikšanās ar skolotājiem

                16.janvārī plkst.18:00 

                       skolas zālē Lauku ielā 54

 Bērnu elektroniskā reģistrācija 2020./2021. mācību gadam sākas

 š.g.3.februārī plkst 9:00 .

 Elektroniskā reģistrācija notiek, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā http://registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību.

                Skola piedāvā:

  1. Pamatizglītības pirmā posma (1.- 4.klase) izglītības programma. Izglītības programmas kods 11011111
  • Pagarinātā dienas grupa 1. klasēm (bezmaksas)

               Ārpusstundu nodarbības:

  • Mākslas pulciņš
  • Tautisko deju kolektīvs
  • Vokālie ansambļi 1.-4.kl.
  • Koris (meiteņu, zēnu)
  • Bērnu teātris

 Skolēniem atbalstu sniedz medmāsa, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs.

    Skola darbojas programmā „Līderis manī” un starptautiskajā EKO skolu programmā, skola ieguvusi   Veselību Veicinošas skolas nosaukumu.

                      Nāc, mācies un uzzini!

                Tevi gaida mīļas skolotājas un mājīgas skolas telpas!