,

SVEICIENI NO BIBLIOTĒKAS!

 Aizvadīts jau pirmais rudens mēnesis. Daudzi skolēni jau atsākuši lasīt grāmatas, spēlēt galda spēles, risināt krustvārdu mīklas un veikt dažādus citus uzdevumus.

  Jau ceturto gadu Dzejas dienu laikā notika dzejas stundas pirmo klašu skolēniem. Bērniem tika pastāstīts par to, kas ir Dzejas dienas, kurā gadā tās sāka atzīmēt. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem dzejoļiem: humoristiskiem, patriotiskiem. Lielu aktivitāti izraisīja dzejoļi – mīklas. Par katru pareizu atbildi bērni saņēma zīmīti ar uzrakstu “Dzejas dienas 2019”. Noslēgumā šādu zīmīti saņēma arī pārējie skolēni, lai to ielīmētu dienasgrāmatās kā apliecinājumu, ka piedalījušies Dzejas dienās.

           Dzejas dienu ietvaros bibliotēku apmeklēja arī 2a. klase. Skolēni iepazinās ar vasaras jubilāra – dzejnieka Jāņa Petera daiļradi. Bērniem tika doti arī dažādi uzdevumi.

 

          Gaidu jaunus lasītājus, spēlētājus un dažādu uzdevumu veicējus!

 Bibliotekāre Ingrīda.