,

Starptautisks bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2021”.

Pirms simts gadiem čehu rakstnieks Karels Čapeks meklēja idejas savam darbam, kā saukt “mākslīgos darba veicējus”, un viņa brālis gleznotājs Jozefs Čapeks ieteica tos nosaukt par “robotiem”. Būtu interesanti zināt, ko Karels Čapeks rakstītu šodien, kad mūsu dzīve nav iedomājama bez dažādām ierīcēm, kas atrodas uz mūsu rakstāmgaldiem un kabatās, bez robotiem, kas palīdz mājās, ražošanas procesos, medicīnā, tehnikā.

UNESCO Ģenerālās asamblejas izraudzītā tēma 2021.gadam ir “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Tādējādi 49.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, aicinot bērnus un jauniešus to atspoguļot savos mākslas darbos.

Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, izstāde-konkurss „LIDICE 2021” notika martā Lidicē (Čehijā), bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā Rīgā notiek šī konkursa Latvijas kārta.

Šī gada konkursā tika iesūtīti 780 darbi no 32 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 189 darbi. Atbilstoši tēmai darbi veidoti dažādās vizuālās mākslas tehnikās –zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā u.c. Darbi tiek piedāvāti datortehnikā un animācijā, metālapstrādē un kokapstrādē.

Visi konkursa 1.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

No mūsu skoliņas aktīvākie bērni arī piedalījās šajā konkursā un trīs no viņu darbiem tika tālāk uz Latvijas kārtu un izcīnīja arī iespēju doties  uz Čehijas pilsētu pārstāvēt mūsu skoliņu.