,

Skolas vizuālās mākslas olimpiāde.

29.janvārī skolā norisinājās vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.klasei. Olimpiādes tēma: „Eiropas valstu galvaspilsētas”. 1.-2.klašu olimpiādes dalībnieki zīmēja Latvijas galvaspilsētu, savukārt, 3.-4.klašu dalībnieki- Igaunijas galvaspilsētu.

Skolēni ilustrēja pilsētas ainavu uz vienkrāsaina A4 formāta papīra (bez faktūras) grafikas tehnikā, izmantojot vienas vai dažādu krāsu flomāsterus un/vai krāsu zīmuļus.

Olimpiādes laikā skolēns drīkstēja  izmantot mobilo telefonu, lai rastu māksliniecisko iedvesmu un sameklētu pilsētas ainavai raksturīgo.

Olimpiādes darba vērtēšanas kritēriji bija:

– atbilstība uzdevuma nosacījumiem;

– oriģināls un radošs tēmas risinājums;

– kompozīcija;

– izpildījuma kvalitāte.

Skolas kārtas 1.vietu ieguvēji pārstāvēs skolu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 21.februārī, kura norisināsies Liepājas 7.vidusskolā.

Apsveicam skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas!  Paldies visiem talantīgajiem, radošajiem olimpiādes dalībniekiem! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Etijai Gorbantei!