,

Skolas vides labiekārtošana

 Liepājas Ezerkrasta sākumskolas EKO gada tēma šogad ir “Skolas vide un apkārtne”. Mēs šo tēmu izvirzījām par prioritāti, jo uzskatām, ka vides labiekārtošanu var pieskaņot ļoti labi mācību procesam, sasaistot kopā. Kā viens no mērķiem bija- lai pie katra skolas teritorijā augošā koka būtu plāksnīte ar koka nosaukumu. Tika uzrunāta vecāku padome, un ar viņu līdzdalību un atbalstu šīs plāksnītes tika izgatavotas. Uz katras plāksnītes ir koka nosaukums ar QR kodu, kuru noskenējot gūst nelielu informāciju par esošo koku. Tas ir ļoti liels palīgs skolēnam dabas zinību stundās, kā arī citos mācību priekšmetos.

Paldies visiem par ieguldīto darbu šo plāksnīšu tapšanā!