,

Skolas glītrakstīšanas konkurss “Es savā zemē”.

Latvijas dzimšanas dienas nedēļā skolā visās klasēs rīkoja glītrakstīšanas konkursu “Es savā zemē”. Konkursa mērķis bija radīt motivāciju uzlabot rokrakstu kultūru un veicināt savu piederību valstij.

Vērtēta tika skolēna prasme norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasme rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Visi 1.-3.klašu skolēni uz līniju lapām glīti norakstīja skolotājas doto tekstu, kuru pēc tam skolotāju žūrija izvērtēja. Glītāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti.