,

Skolas glītrakstīšanas konkurss 2.-4.klasēm

      Mūsdienās, kad valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī kvalitāte. Tādēļ jau vairākus gadus skolā tiek rīkots Glītrakstīšanas konkurss, lai popularizētu skolēnu kulturāla rokraksta vērtības nozīmi reālajā dzīvē. Konkurss norisinājās 21.novembrī. Arī šogad vērība tika pievērsta prasmei norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Visi 2.-4.klašu skolēni uz līniju lapām glīti norakstīja skolotājas doto tekstu, kuru pēc tam skolotāju žūrija izvērtēja. Glītāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti. 

Apsveicam uzvarētājus!!!