,

Pie Liepājas Ezerkrasta sākumskolas  arī šogad plīvos  Zaļais Karogs!

 

Jau 17 gadus mūsu skola darbojas Ekoskolu programmā, un lepojamies, ka esam atkal ieguvuši Zaļā karoga balvu  par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību realizēšanu.

Pagājušais mācību gads nebija viegls, daudzas ieplānotās aktivitātes saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem nevarēja notikt klātienē, taču tas nemazināja iespēju paraudzīties uz dažādiem jautājumiem un paradumiem ģimenēs. Mēs mācāmies dzīvot zaļi, un skolēni aicina to darīt arī savās ģimenēs.

Ekoskolu aktivitātēs skolēni mācās būt iejūtīgi, rūpīgi, taupīgi un saprātīgi, mācās rīkoties atbildīgi pret sevi, savu iedzīvi, apkārtējo vidi, kā arī mācās viens no otra. Pats svarīgākais ir skolēnu apziņas un attieksmes veidošana ne tikai attiecībā pret sevi, bet, galvenokārt, pašiem pret sevi un citiem cilvēkiem.

Ekoskola ne tikai izglīto, tā iedvesmo, iesaista un aizrauj, aktualizējot dažādus vides jautājumus. Mēs vēlamies, lai mūsu skolas skolēni izaugtu par veselīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem rūp tas, kādā vidē viņi vēlas dzīvot, kādu personīgo ieguldījumu var dot katrs skolēns.

Kā zinām, no katra  ir atkarīgs, kādu vēlamies redzēt savu apkārtni. Ja gribam, varam mainīt daudzas lietas! Lai vairojas labais, un mūsu rīcība lai dod pozitīvu ieguldījumu!