,

Pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” pasākums vecākiem

Liepājas Ezerkrasta sākumskola jau trešo gadu īsteno pārmaiņu
procesu izglītībā “Līderis manī.” Tas ir process, kurā, izmantojot
līderības pieeju, mēs mācāmies iniciatīvu un atbildību.
Sadarbībā ar biedrību Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
piedāvājam Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēnu vecākiem
mācības 9.decembrī plkst.19:00 Zoom platformā, reģistrācijas
vietni un mācību programmu atradīsiet skolas e-klases pastā.