,

Makulatūras vākšanas akcija!!!

Kā katru gadu, arī šogad laikā no 10.februāra līdz 21.februārim skolā norisinās  makulatūras vākšanas akcija, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus. Tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Makulatūras nodošanu saskaņot ar skolas saimnieku Jāni Buči (tel.26367687)