,

Makulatūras vākšanas akcija

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.
Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots , gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

Līgatnes papīru fabrika piedāvā iespēju  bez maksas savākt uzkrāto makulatūru un pretim dot kopējamo papīru.

Esam aktīvi un izmantojam šo iespēju!

Makulatūru Liepājas Ezerkrasta sākumskolā var nodot visu februāra mēnesi.