,

Līderis manī! Marta uzdevums.

Piektais paradums “Vispirms centies saprast un tad – tikt saprasts!” ir empātiskās komunikācijas paradums. Tas ir paradums, kas atgādina, ka efektīva komunikācija balstās cieņā, abpusējā sapratnē un empātijā. Tas atgādina, ka mūsu ziņojumam ir lielāka ietekme, ja vispirms tiešām saprotam citus cilvēkus. Marta mēnesī palīdzēsim skolēniem atcerēties, ka klausīšanās ir daudz vairāk par dzirdēšanu.