,

Līderis manī! Februāra uzdevums.

Pārmaiņu programmas “Līderis manī” paradumi sadalās divās daļās – paradumi, kas stiprina personisko līderību, un tie, kas māca rīkus un stratēģijas veiksmīgai līdzās pastāvēšanai un sadarbībai. Ar 4.paradumu “Domā par abpusēju ieguvumu” jeb “domā iegūt-iegūt” skolēni uzsāk savu sadarbošanās prasmju pilnveidošanu, taču tā ir neatraujama no personiskās līderības, tāpēc izmantosim februāri, lai apjēgtu šo konceptu neatdalāmību.