,

Līderības diena

2019.gadā Liepājas Ezerkrasta sākumskola uzsāka attīstīt izglītības iestādes kultūru un 21. gadsimta prasmes skolēnos, ieviešot pārmaiņu procesu izglītībā Līderis manī. Skola uzsāka integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus skolas kultūrā, mācību saturā, pilnveidojot skolēnu personības raksturu, spēju atraisīt talantu katrā skolēnā un audzinot skolēnus par atbildīgiem, mērķtiecīgiem jauniešiem. Skolā mēs iedrošinām skolēnus darīt to, kas viņam padodas vislabāk, parādam ceļu, kā sasniegt izvēlēto mērķi ar neatlaidību un mērķtiecīgu rīcību. Skola ir viena no līderības skolām Latvijā. Katra mācību gada nogalē skolā ir Līderības diena, kur savu talantu rāda dejotāji, dziedātāji, apbalvoti tiek skolēni, kuri savas spējas pierādījuši pilsētas un valsts olimpiādēs, konkursos. Līderības dienas noslēgumā jaunie aktieri iepriecina savus vecākus ar savu aktiermākslas talantu. Šogad savu prasmi Līderības dienā demonstrēja jaunie uzņēmēji – 3.klašu skolēni, katrs veidojot savu mācību uzņēmumu, īstenojot sava biznesa ideju un tirdziņā pārdodot savu ražoto preci, lai attīstītu uzņēmējspējas. Katrs domājis par sava pārdošanas stenda noformējumu un reklāmu.