,

Latvijas 101.dzimšanas diena

Bērni ar sveču gaismiņām

Latviju uzzīmēt prot.

Bērni ar gaismiņām

Grib to piestarot…

Svētku nedēļa Liepājas Ezerkrasta sākumskolā aizritējusi skanīgi un koši. Rīta agrumā skolu rotāja bērnu darinātie sarkanbaltsarkanie lukturīši. Klases rotātas ar auseklīšiem un sarkanbaltsarkanām rotu lentām. 

Klasēs tika rīkotas viktorīnas, kas mudināja skolēnus atcerēties nozīmīgo Latvijas vēsturē. Ikviens mēs esam Latvijas daļa, un, ja mēs to apzināmies jau bērnībā, tad Latvijai ir iespējas augt un izskanēt pasaules plašumos.

Piektdien, 15.novembrī visas klases pulcējās skolas zālē, lai piedalītos un iedvesmotos, klausoties skolas koru, ansambļu un teātra pulciņu dalībnieku sagatavotajā koncertā.

Paldies ikvienam, kurš prata radīt svētku noskaņu, sevī, savā klasē, savā skolā. Paldies klašu audzinātājiem un pulciņa skolotājiem par patriotismu, ko nesat sevī un sniedzat bērniem!

Tev mūžam dzīvot, Latvija!