,

Kukaiņu viesnīca

Liepājas Ezerkrasta sākumskolā ir jauna ēka – “ Kukaiņu viesnīca”.

 Labvēlīgie kukaiņi atbalsta bioloģisku daudzveidību, un tie ir Pasaules ekoloģijas līdzsvara pamats. Kukaiņu viesnīca palīdz palielināt ekosistēmas produktivitāti.

 Kukaiņu mājas  piedāvā vairākas priekšrocības – papildus to dekoratīvajām īpašībām, tās palīdz papildināt kustoņu dabisko skaitu.

Skolu teritorijās šīs kukaiņu mājiņas veicina bērnu izglītošanu par kukaiņiem, to dzīves paradumiem un īpatnībām.