,

Konkurss “Mana vārdnīciņa”

Lai skolēns apgūtu prasmes diskutēt ar citu paaudžu pārstāvjiem, mācītos ieklausīties citu pieredzē, ģimenē pārrunājot būtiskus finanšu pratības jautājumus un arī pilnveidojot savas naudas prasmes, aicinām piedalīties JAL radošuma un finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”. Vārdnīcu skolēni veido kopā ar vecākiem un vecvecākiem vai citiem atšķirīgu paaudžu pārstāvjiem, saviem vārdiem skaidrojot dažādus ekonomikas terminus.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.