,

Jaunajiem pirmklasniekiem!

 

 Plānotā iepazīšanās nedēļa jaunajiem pirmklasniekiem skolā jūnijā tiek atcelta, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un noteiktajiem ierobežojumiem.

Tiksimies 2020. gada 1.septembrī plkst. 10.00 . Klasē Jūs gaidīs klases audzinātāja, vēlāk pulcēsimies svinīgā pasākumā skolas pagalmā, ja tas būs atļauts.

Sākot no 3.augusta līdz 31.augustam  dokumentu iesniegšana skolā –  katru darba dienu

no plkst. 8.30 – 13.00, dokumentus pieņems skolas medmāsa.

Skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Veidlapa nr. 026/u ( saņem pie ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli);
  • izziņa no bērnudārza par 5-6 obligātās izglītības apguvi ( saņem bērnudārzā);
  • bērnudārza izsniegta informācija par bērna apgūtajām prasmēm bērnudārzā;
  • skolēna apliecība ar ielīmētu bērna fotogrāfiju un ierakstītu vārdu un uzvārdu.

Dokumentu iesniegšanas laikā, lūdzu, informēt skolas medmāsu par diētas nepieciešamību, ja tāda ir noteikta un citiem problēmu jautājumiem, ja tādi pastāv.

Sākot no 1.septembra līdz 31.maijam katrs jaunais pirmklasnieks katru mēnesi saņems bezmaksas mēneškarti, braukšanai jebkurā sabiedriskajā transporta līdzeklī pilsētā.

Jūnijā e- pastā  Jūs saņemsiet individuālo mācību līdzekļu sarakstu, kas nepieciešams bērnam skolā, lai varētu uzsākt mācības.

Uz tikšanos skolā!