,

Izraksti Latviju!

17.novembrī skolā norisinājās glītrakstīšanas konkurss “Izraksti Latviju!”, kura mērķis bija attīstīt un radīt motivāciju uzlabot bērnu rokrakstu kultūru, apzināties latviešu valodas rakstu kultūras lomu katra skolēna personības izveidē, stiprināt pozitīvu attieksmi un patriotisko jūtu veidošanos pret savu valsti.

Katram skolēnam bija iespēja apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām, ievērojot mācītās pareizrakstības normas, īpašu vērību pievēršot prasmei norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Glītāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti ar diplomiem!