,

Inženierzinātnes mēnesis

Inženierzinātnes mēneša ietvaros Ezerkrasta sākumskolas skolēni pilnveidoja savas matemātiskās prasmes, darbojoties dažādās matemātiskās interneta vietnēs.

Viens no pamatuzdevumiem bija iepazīties ar planšetēm, to iespējām, pielietojot tās mācību stundās mācību procesā.

Svarīgi arī bija iemācīties lietot e-klasi. Inženierzinātnes jomu saistījām ar digitālo pratību, kā arī ar konstruēšanu, jo veidojām dažādus transporta līdzekļus no otrreizējiem materiāliem.