Galerija

20.februārī notika pilsētas Vizuālās mākslas olimpiāde sākumskolas posmā.

Tēma šogad bija “Fantāziju pasaule”, kas tika iedalīta attiecīgi pa klašu grupām apakštēmās:

klase- Saldumu ciems,

klase- Ogu ciems,

klase- augļu ciems.

Skolnieki zīmēja savus radošos darbus, kur varēja izmantot melnu lodīšu pildspalvu un līdz trīs krāsu zīmuļus. No mūsu skolas šajā olimpiādē piedalījās 22 skolnieki un godalgotās vietas ieguva 12 skolnieki. Mēs patiesi priecājamies un lepojamies ar mūsu skolas talantīgiem zīmētājiem.

Paldies skolotājai un skolniekiem!

1.februārī Liepājas Ezerkrasta sākumskolā norisinājās skatuves runas konkursa „Zvirbulis -2024”skolas kārta.

Tajā piedalījās veiksmīgākie, atraktīvākie, emocionālākie runātāji no katras klases. Skolēni runāja vienu  dzejas darbu, kurā pauda savu domas atklāsmi, veidoja komunikāciju ar klausītāju, skaidri paužot dzejas vēstījumu.

Skolas kārtas 1.vietas ieguvēji- 3 skolēni 1.klašu grupā un 3 skolēni 2.-3.klašu grupā, pārstāvēs mūsu skolu pilsētas skatuves runas konkursā „Zvirbulis -2024”, kas norisināsies 28.februārī  LBJC struktūrvienībā  „Vaduguns” .

Paldies žūrijai – teātra skolotājai Aijai Niedolai un direktorei Dacei Gedrovičai!

Paldies ikvienam dalībniekam un viņu vecākiem par iesaisti!

Izstāde “Bērnu fantāziju pasaulē”.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Rūķi pulcējas Liepājas Ezerkrasta sākumskolā.

Kad ārā sals un sniegs, arī bērniem ziemas prieks!

Rīcības dienas.

Ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’ šogad sākās Latvijas Ekoskolu kampaņa ‘’Rīcības dienas’’. Šādā veidā aktualizējam globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinām rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā.

Šogad Rīcības dienas notika jau vienpadsmito gadu. Šis ir pārmaiņu laiks. Globālā klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums ir cēloņi planētas ekonomikas un ekoloģijas kritiskam stāvoklim. Lai mēs nākotnē varētu uzlabot savas dzīves kvalitātes līmeni, nepieciešams atrast jaunu pieeju gan mūsu ekosistēmai, gan planētas kopējiem resursiem.

Mūsu skola arī piedalījās šajā kampaņā un mūsu skolas tēma bija- “ Nē- plastmasas maisiņiem”! Katra klase veidoja plakātu un skolēni ar vecākiem tika aicināti darināt maisiņus no otrreiz lietotiem auduma gabaliņiem.

Paldies visiem par lielo atsaucību!

Karjeras nedēļa Liepājas Ezerkrasta sākumskolā.

Katra diena Liepājas Ezerkrasta skolēniem bija kā piedzīvojums plašajā profesiju pasaulē. Tika iepazītas visdažādākās profesijas kā ugunsdzēsējs, policists, medicīnas darbinieks, dārznieks un daudzas citas. Bērni rādīja savas prasmes un pārsteidza savus klases biedrus un skolotājus. Viena nedēļa, bet uzzināts un iegūts ir tik daudz!