,

Finanšu pratības konkurss „Mana vārdnīciņa”.

19.februārī skolā norisinājās Junior Achievement Latvia Radošuma un finanšu pratības konkurss „Mana vārdnīciņa”.

Ar bērniem par naudu jārunā pēc iespējas agrāk- jāmācās ne tikai par kabatas naudu, bet arī par naudas pelnīšanu, uzkrāšanu un izlietošanu. Šis  konkurss ir labs veids, kā biznesā un vispār dzīvē svarīgu jēdzienu izpratni veicināt, radīt izziņas prieku, sekmēt izziņas darbību, rosinot radošo domāšanu, praktisko iemaņu pilnveidi un pētnieciskā darba prasmes, izpildot konkursā piedāvātos uzdevumus.

Konkursa uzdevums bija palīdzēt  izprast būtiskākos ekonomiskos jēdzienus, kā, piemēram, darbs, alga, profesija, tirgus, cena, peļņa, ģimenes budžets un citi, un būt gataviem diskutēt par tiem ar vecāka gada gājuma cilvēkiem- mammu, tēti, vecvecākiem, arī brāļiem un māsām.

Skolēna darbā tika vērtēta gan skaidrotā termina pareizība un patstāvīgums (individuālais bērna viedoklis), gan sniegtie papildu piemēri vai paskaidrojošie zīmējumi. Tāpat daļa no uzdevuma bija citu ģimenes paaudžu (vecāku, vecvecāku) iesaiste šo terminu skaidrošanā no savas pieredzes. Darba prezentācijā skolēni ar vārdnīciņas līdzautoriem nāca klajā ar  sagatavoto  stāstījumu par 2–3 jēdzienu skaidrojumiem, prezentējot tos citiem konkursa dalībniekiem. Darbi tika vērtēti atsevišķi 1.-2. klašu grupā un 3.-4. klašu grupā.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!