,

Dzejas dienas

Kad laukā sarkanīgas, dzeltenīgas un draiskulīgas lapas sāk rotaļāties pa zemi, tad visiem zināms, ka klāt ir Dzejas dienas. Septembrī, tāpat kā citur Latvijā, arī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēni piedalīsies dažādās Dzejas dienu aktivitātēs. Dzejas dienas skolā tiek plānotas no 9.septembra līdz 30.septembrim.  Dzejas dienas skolā iesāksies ar dzejas izstādi, kuras mērķis būs pievērst skolēnu uzmanību dzejas dienām un rosināt skolēnos interesi par dzeju. Tāpat skolā norisināsies dažādas citas aktivitātes, kā piemēram 1. klasēm skolas bibliotekāre vadīs vienu mācību stunda skolas bibliotēkā, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dzejas daudzveidību, klausoties dažāda veida dzejoļus. Tāpat arī tiks skolēniem rādīts, ka dzeja var būt attēlota ne tikai pantveidā, bet arī dziesmā, mākslā un animācijas formātā. 2. klasēm dzejas dienas notiks savelkot divus mācību priekšmetus kopā (starppriekšmetu saikne) latviešu valodu ar vizuālās mākslas stundām sadarbībā ar skolotāju Sigitu Rogu. Skolēni latviešu valodas stundās iepazīsies/atkārtos skolas himnu, mācīsies to izteiksmīgi lasīt, pārrunās ar klases audzinātāju, kādas asociācijas, domas raisās par dzirdēto/lasīto. Kāpēc skolas himnu? Tāpēc, ka šis gads skolai ir 30.gadu jubilejas gads. Pēc tam vizuālās mākslas stundās bērni radoši mēģinās zīmēt skolu vai tās apkārtni izmantojot tikai skolas himnas vārdus – vizuālā dzeja. Pēc tam labākos darbus izliekot izstādē skolas telpās. Savukārt, 3. klasēm Dzejas dienas caurvīsies caur latviešu valodas stundām un mūsu septembra skolas Eko tēmu: ”Skolas vide un apkārtne” iesaistoties akcijā “Sirds uz trotuāra.” Katra klase latviešu valodas stundas laikā dosies uz savu iedalīto teritoriju skolas apkārtnē un mēģinās uzrakstīt dažas dzejas rindas par šo konkrēto vietu. Pēc tam šīs dzejas rindas uzrakstīs ar krītu uz trotuāra skolas pagalmā. Varēs skolnieki arī vizuāli kaut ko attēlot blakus dzejas rindām. Tāpat klašu audzinātāji pēc izvēles var doties uz Dzejas dienu pasākumu ”Mammas un bērna spēles” pilsētas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis,” kur norisināsies tikšanās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu.