,

Dzejas dienas

No 11.-15. septembrim Liepājas Ezerkrasta sākumskolā norisinājās Dzejas dienām veltīti notikumi un šī gada programmu vienoja Imanta Ziedoņa daiļrade ar caurviju motīvu “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks”.

 Dzejas dienas skolā iesākās ar dzejas izstādi, kura apskatāma skolas garajā gaitenī un nedaudz arī skolas bibliotēkā. Izstādes mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību Dzejas dienām un rosināt skolēnos interesi par dzeju.

 1.klašu skolēniem skolas bibliotēkā notika nodarbības, kurās skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku, tās noteikumiem, grāmatām un skolas bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar dzejas daudzveidību.

2.klašu skolēni kopā ar skolotāju Sigitu vizuālās mākslas stundās mēģināja vizualizēt I. Ziedoņa krāsainās pasakas. Katrai klašu grupai bija izvēlētas atšķirīgas krāsu pasakas. Darbus varēs apskatīt izstādē skolas garajā gaitenī.

3.klašu skolēni  iesaistījās akcijā “Sirds uz trotuāra.”  Katra klase varēja izvēlēties jebkuru vietu skolas teritorijā un rakstīt ar krītu dzejas rindas uz trotuāra.