,

Bateriju vākšanas akcija!

Uzmanību!

   No 13.01.-24.01. visi tiek aicināti piedalīties izlietoto bateriju vākšanas akcijā. Tās mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem.

  Piedaloties šajā akcijā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Atbalstīsim tīru un sakoptu vidi!