,

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šajā mācību gadā skolā sadarbībā ar Izglītības kvalitātes dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ( PuMPurs) . Projekta mērķis ir samazināt skolēnu skaitu, kas dažādu iemeslu dēļ pārtrauc mācības. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēma paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņem visi skolēni, kam tas nepieciešams, sākot no 1. klases.

Liepājas Ezerkrasta sākumskolā 1.semestrī atbalstu saņem 26 skolēni, kuriem individuālās konsultācijas gan klātienē, gan nepieciešamības gadījumā attālināti tiek nodrošinātas matemātikā un latviešu valodā. Tāpat atbalstu skolēniem sniedz psihologs un logopēds.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.