,

Atbalsta iespējas skolēniem, vecākiem, pedagogiem.

Kopš valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tas neapšaubāmi ietekmē arī sabiedrības ierasto kārtību un funkcionēšanu.
Ik dienu, saskaroties ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju, tas var izsaukt dažādas psiholoģiskas reakcijas –
bailes, stresu, spriedzi, nogurumu, neziņu un neizpratni par attālināto mācību procesu, u.c. Tas var ietekmēt ikvienu ģimeni,
tāpēc aicinām vērsties pēc palīdzības, lai saņemtu speciālista atbalstu. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai. Skatīt šeit