,

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

2022. gada pavasarī attālināti notika Liepājas pilsētas  skolēnu skatuves runas video konkurss “Zvirbulis  2022”. Konkursa mērķis ir skatuves runas prasmju izkopšana, veicinot bērnu un jauniešu emocionālo un radošo pašizpausmi.

2022. gada konkursa priekšnesuma darbu izvēle tematiski bija  jāsaista ar skolēnu redzējumu par šī laika aktuālajām tēmām: dzimtene, dzīvība, brīvība, valoda, zināšanas, tradīcijas, ģimene, kā arī atbildība, tolerance un citas ētiskās un estētiskās vērtības.

 No  mūsu skolas konkursā piedalījās Ieva / 1.d.kl./, Valters /1.c.kl./,  Selestīna / 1.b.kl./, kuri ieguva 2.pakāpes diplomus.

Piedalījās Annija / 2.a.kl./, Sanija / 3.a.kl./, Ričards /3.c. kl./, kuri arī ieguva 2.pakāpes diplomus.

Konkursu vērtēja žūrija sekojošā sastāvā – Liepājas teātra aktieri – Everita Pjata- Gertnere, Rolands Beķeris un Liepājas BJC teātra studijas “Karlsona bagāža” režisore – Marita Lūriņa Stelmakere.

    Liepājas Ezerkrasta sākumskolas teātra pulciņa režisore Aija Niedola