,

20.februārī notika pilsētas Vizuālās mākslas olimpiāde sākumskolas posmā.

Tēma šogad bija “Fantāziju pasaule”, kas tika iedalīta attiecīgi pa klašu grupām apakštēmās:

klase- Saldumu ciems,

klase- Ogu ciems,

klase- augļu ciems.

Skolnieki zīmēja savus radošos darbus, kur varēja izmantot melnu lodīšu pildspalvu un līdz trīs krāsu zīmuļus. No mūsu skolas šajā olimpiādē piedalījās 22 skolnieki un godalgotās vietas ieguva 12 skolnieki. Mēs patiesi priecājamies un lepojamies ar mūsu skolas talantīgiem zīmētājiem.

Paldies skolotājai un skolniekiem!