,

Vecāku klubiņš „Dzīves skola”

Ir trejādi cilvēki:

Vieni, kas rada un veido notikumus.

Otrie, kas vēro visu, kas notiek.

Trešie ir tādi, kas vaicā

 kā pēkšņi atmodušies:

„Kas notika?”

                               ( Jānis Klīdzējs)

Ezerkrasta skolas Vecāku klubiņš „Dzīves skola”

aicina uz tikšanos skolas zālē

otrdien, 15.oktobrī

plkst. 18.00

Mīļi gaidīti pirmo klašu bērnu vecāki!

 

TĒMA

Iesim kopā roku rokā, šajā izaugsmes un pārmaiņu laikā!

                                                                                

Sarunā piedalās:

  • LIP Sākumizglītības jomas koordinatore sākumskolā, Mg.paed. Inita Kopštāla
  • Skolas sociālais pedagogs Anda Ceirule
  • Skolas psihologs Iveta Lohanska