• ,

  Septembrī katra klase domā par klases vīziju, noskaidrojot klases mērķi, kā arī svarīgākās vērtības. Jaunie līderi kopīgi vienojas, kas būs to rokraksts, tas ir, ar ko klase gribētu būt zināma un atšķirīga no pārējiem skolā. Skolēniem saskata atšķirības starp dažādām klases modeļu alternatīvām, pārrunājot jautājumus, kādā klasē viņi vēlētos mācīties – kas klausās, kad citi runā, vai kur visi runā vienlaicīgi, kas izrunā konfliktus vai vienmēr sit pretī, utt.

 • ,

  Dzejas dienas

  Kad laukā sarkanīgas, dzeltenīgas un draiskulīgas lapas sāk rotaļāties pa zemi, tad visiem zināms, ka klāt ir Dzejas dienas. Septembrī, tāpat kā citur Latvijā, arī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēni piedalīsies dažādās Dzejas dienu aktivitātēs. Dzejas dienas skolā tiek plānotas no 9.septembra līdz 30.septembrim.  Dzejas dienas skolā iesāksies ar dzejas izstādi, kuras mērķis būs pievērst skolēnu uzmanību dzejas dienām un rosināt skolēnos interesi par dzeju. Tāpat skolā norisināsies dažādas citas aktivitātes, kā piemēram 1. klasēm skolas bibliotekāre vadīs vienu mācību stunda skolas bibliotēkā, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dzejas daudzveidību, klausoties dažāda veida dzejoļus. Tāpat arī tiks skolēniem rādīts, ka dzeja var būt attēlota ne tikai pantveidā, bet arī dziesmā, mākslā un animācijas formātā. 2. klasēm dzejas dienas notiks savelkot divus mācību priekšmetus kopā (starppriekšmetu saikne) latviešu valodu ar vizuālās mākslas stundām sadarbībā ar skolotāju Sigitu Rogu. Skolēni latviešu valodas stundās iepazīsies/atkārtos skolas himnu, mācīsies to izteiksmīgi lasīt, pārrunās ar klases audzinātāju, kādas asociācijas, domas raisās par dzirdēto/lasīto. Kāpēc skolas himnu? Tāpēc, ka šis gads skolai ir 30.gadu jubilejas gads. Pēc tam vizuālās mākslas stundās bērni radoši mēģinās zīmēt skolu vai tās apkārtni izmantojot tikai skolas himnas vārdus – vizuālā dzeja. Pēc tam labākos darbus izliekot izstādē skolas telpās. Savukārt, 3. klasēm Dzejas dienas caurvīsies caur latviešu valodas stundām un mūsu septembra skolas Eko tēmu: ”Skolas vide un apkārtne” iesaistoties akcijā “Sirds uz trotuāra.” Katra klase latviešu valodas stundas laikā dosies uz savu iedalīto teritoriju skolas apkārtnē un mēģinās uzrakstīt dažas dzejas rindas par šo konkrēto vietu. Pēc tam šīs dzejas rindas uzrakstīs ar krītu uz trotuāra skolas pagalmā. Varēs skolnieki arī vizuāli kaut ko attēlot blakus dzejas rindām. Tāpat klašu audzinātāji pēc izvēles var doties uz Dzejas dienu pasākumu ”Mammas un bērna spēles” pilsētas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis,” kur norisināsies tikšanās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu.

 • ,

  1. septembris

  Mēs gaidām septembri kā senu draugu, ar kuru tikties vienmēr prieks, –

  Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam, bet rudens ziedos vasara vēl mirdz…

  Aicinām uz Zinību dienas pasākumu Liepājas Ezerkrasta sākumskolā

  1.septembrī plkst.10:00 skolas pagalmā.

  Sveiciens Zinību dienā! | PII Sprīdītis
 • ,

  Teātra izrāde „ Polianna”

  2022.gada 11.maijā  programmas ‘’ Latvijas Skolas soma’’ ietvaros 2.klašu skolēni Liepājas teātrī noskatījās  režisora Dž.Dž.Džilindžera  iestudējumu bērniem Liepājas teātrī – “Polianna”, kurā izmantota amerikāņu bērnu literatūras klasika..

             Pirms pasākuma tika pārrunāti kārtības un uzvedības noteikumi sabiedriskajās vietās, kurus iepriekš apguva teorētiski sociālo zinību stundās.

  Vairāki bērni no 2.klasēm piedalās skolas teātra pulciņā , tāpēc izrāde tika gaidīta , lai saprastu, kā mākslinieki darbojas uz lielās skatuves.

  Sižets ir saistošs sākumskolas bērniem, labs un piemērots aktierdarbs, jauka režija, mūzika, scenogrāfija.

  Stāsta galvenā morāle – katrā nepatīkamā situācijā, var atrast kaut ko priecīgu. Katrs bērns pēc izrādes noskatīšanās ieguva savas atziņas.

  Paldies par iespēju apmeklēt teātri un noskatīties šo jauko izrādi!

  Polianna - Liepājas teātris
 • ,

  Namdaru darbnīca viesojas Ezerkrasta sākumskolā

  Piektdien, 6.maijā pie 1.klašu skolēniem, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā viesojās Namdaru darbnīca ar lielisko nodarbību „Koku daudzveidīgā dzīve”.

  1.klašu skolēni iepazina stāstījumu par Latvijas kokiem, uzzināja koku dažādās īpašības un kokmateriālu pielietojumu sadzīvē. Aplūkoja dažādus priekšmetus, kas gatavoti no koka.

  Nodarbības saturs sasaucas ar Skola 2030 dabaszinību, latviešu valodu un dizainu un tehnoloģiju jomu.

  Otrajā pasākuma daļā, katram skolēnam bija iespēja praktiski darboties, iepazīt koku. Skolēni zāģēja, ēvelēja, tēsa.

  „Paldies par interesanto saistošo, pamācošo un izglītojošo pasākumu!” tā teica 1.klašu skolēni.

 • ,

  Muzikāls uzvedums ‘’Ezītis lielpilsētā’’

  2022.gada 13.aprīlī programmas ‘’ Latvijas skolas soma’’ ietvaros 3.klašu skolēni koncertzālē ‘’Lielais Dzintars’’ apmeklēja muzikālo uzvedumu ‘’Ezītis lielpilsētā’’.

             Pirms pasākuma skolēni vēlreiz noskatījās pazīstamo multiplikācijas filmiņu ‘’Ezītis miglā’’ un prognozēja, kāds varētu būt muzikālā uzveduma sižets. Mūzikas stundā tika dots uzdevums- klausoties uzvedumu, atpazīt mūzikas instrumentus, pamanīt mūzikas izpildījumu saistībā ar norisēm uzvedumā.

             Muzikālais uzvedums bija jauks. Skolēniem  ļoti patika ezīša tēls un runas veids. Interesanti bija vērot, kāds izvērtīsies uzveduma turpinājums, zinot filmiņas sižetu un to, ko skolēni prognozēja. Lielisks papildinājums bija arī muzikālais izpildījums uz skatuves un attēlotais fons uz ekrāna.

        Skolēni bija iepriecināti pabūt koncertzālē “Lielais Dzintars”.

 • ,

  APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

  2022. gada pavasarī attālināti notika Liepājas pilsētas  skolēnu skatuves runas video konkurss “Zvirbulis  2022”. Konkursa mērķis ir skatuves runas prasmju izkopšana, veicinot bērnu un jauniešu emocionālo un radošo pašizpausmi.

  2022. gada konkursa priekšnesuma darbu izvēle tematiski bija  jāsaista ar skolēnu redzējumu par šī laika aktuālajām tēmām: dzimtene, dzīvība, brīvība, valoda, zināšanas, tradīcijas, ģimene, kā arī atbildība, tolerance un citas ētiskās un estētiskās vērtības.

   No  mūsu skolas konkursā piedalījās Ieva / 1.d.kl./, Valters /1.c.kl./,  Selestīna / 1.b.kl./, kuri ieguva 2.pakāpes diplomus.

  Piedalījās Annija / 2.a.kl./, Sanija / 3.a.kl./, Ričards /3.c. kl./, kuri arī ieguva 2.pakāpes diplomus.

  Konkursu vērtēja žūrija sekojošā sastāvā – Liepājas teātra aktieri – Everita Pjata- Gertnere, Rolands Beķeris un Liepājas BJC teātra studijas “Karlsona bagāža” režisore – Marita Lūriņa Stelmakere.

      Liepājas Ezerkrasta sākumskolas teātra pulciņa režisore Aija Niedola

 • ,

  Zaķi skolas pagalmā

  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas pagalmā rosās zaķi . EKO darbības ietvaros katra klase, sadarbībā ar vecākiem, kādā skolas teritorijas daļā ir uzstādījusi savu zaķi. Garauši tika izgatavoti no dažādākiem materiāliem.  Paldies ikvienam par aktīvu iesaisti to tapšanā.  Izaicinājām arī PII “ Kāpēcīti “ uz zaķu “lielīšanos”. Tiek aicināts ik viens tos aplūkot!

 • ,

  Kukaiņu viesnīca

  Liepājas Ezerkrasta sākumskolā ir jauna ēka – “ Kukaiņu viesnīca”.

   Labvēlīgie kukaiņi atbalsta bioloģisku daudzveidību, un tie ir Pasaules ekoloģijas līdzsvara pamats. Kukaiņu viesnīca palīdz palielināt ekosistēmas produktivitāti.

   Kukaiņu mājas  piedāvā vairākas priekšrocības – papildus to dekoratīvajām īpašībām, tās palīdz papildināt kustoņu dabisko skaitu.

  Skolu teritorijās šīs kukaiņu mājiņas veicina bērnu izglītošanu par kukaiņiem, to dzīves paradumiem un īpatnībām.

 • ,

  Skolas vides labiekārtošana

   Liepājas Ezerkrasta sākumskolas EKO gada tēma šogad ir “Skolas vide un apkārtne”. Mēs šo tēmu izvirzījām par prioritāti, jo uzskatām, ka vides labiekārtošanu var pieskaņot ļoti labi mācību procesam, sasaistot kopā. Kā viens no mērķiem bija- lai pie katra skolas teritorijā augošā koka būtu plāksnīte ar koka nosaukumu. Tika uzrunāta vecāku padome, un ar viņu līdzdalību un atbalstu šīs plāksnītes tika izgatavotas. Uz katras plāksnītes ir koka nosaukums ar QR kodu, kuru noskenējot gūst nelielu informāciju par esošo koku. Tas ir ļoti liels palīgs skolēnam dabas zinību stundās, kā arī citos mācību priekšmetos.

  Paldies visiem par ieguldīto darbu šo plāksnīšu tapšanā!

 • ,

  EKO aktivitātes martā

  Viens no skolas marta mēneša EKO uzdevumiem- pagatavot putnu būrīti.

  Paldies skolēniem un vecākiem par iesaistīšanos!

  Vēl viena no EKO aktivitātēm martā  Liepājas Ezerkrasta sākumskolā bija stādu audzēšanu. Katrā klasē notika liela  rosīšanās pie šī darbiņa veikšanas. Tika iesaistīts ikkatrs skolnieks- viens lika zemīti, otrs sēkliņu, trešais turēja trauciņu un katram visu laiku bija jātur rūpe par savu iestādīto augu- jālaista ,lai tas izaug liels un varens. Bērniem ļoti patika šāda veida darbošanās un labprāt tajā iesaistījās.

 • ,

  Atbalsts Ukrainai

  Arvien lielāku atsaucību Latvijā gūst akcija ar nosaukumu “Elīzas”, kuras laikā brīvprātīgie veido maskēšanās tīklus Ukrainas aizstāvjiem. Arī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas kolektīvs, vecāki un bērni atbalstīja šo akciju. Spītējot laikapstākļiem, bērni, vecāki un skolas darbinieki dodas uz skolas pagalmu, kur iesien savas sagatavotās lentītes tīklā.

 • ,

  Sarunas 3.klašu skolēniem

   Š.g. 28.-29. martā  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas  Atbalsta personāls organizēja grupu nodarbības 3.klasēm:

  Zēniem notika tikšanās ar  Latvijas Jūras spēku karavīru, lai pārrunātu karavīra profesijas nozīmīgumu un svarīgākās vērtības:

   PAŠAIZLIEDZĪBA, DROSME, TAISNĪGUMS, CIEŅA, UZTICAMĪBA, MĪLESTĪBA.

  Ne visu ir iespējams noteikt un paredzēt, tādēļ ir dažas lietas, ko vienmēr vērts atcerēties:- nedari otram to, ko negribi, lai tev dara;- esi godīgs;- atbalsti biedrus.

  Meitenēm notika tikšanās ar skolas medmāsu un psihologu, lai pārrunātu veselības un personīgās higiēnas jautājumus.  

  Higiēna un dezinfekcija - ROKU HIGIĒNA

 • ,

  Radošuma nedēļa “Izzini Liepāju”

  No 7.-11.martam Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēni piedalījās radošuma nedēļas aktivitātēs un devās pārgājienā, lai izzinātu savu pilsētu, kurai 18.martā paliks 397.gadi.

  Skolēni iepazina Liepāju dažādos maršrutos:

  1.klases izzināja Liepāju maršrutā  “Vējainā Liepāja gar Liepājas ezeru”, apskatot Putnu vērošanas torni, ezera laipu, bibliotēku EXLIBRIS, tramvaja galapunktu un Liepājas pilsētas robežu.

  2.c  un 3.a, 3.b,  3.c  klases  izzināja Liepāju maršrutā ”Sportiskā Liepāja”, viesojoties dažādos Liepājā izveidotos sporta laukumos, veicot sportiskos uzdevumus un aktivitātes.

  2.a un 2.b klases izzināja Liepāju maršrutā  “Liepāja starp ezeru un jūru”, uzmanību pievēršot ezera un jūras izpētei, kas sasaucas ar marta EKO tēmu “Ūdens”.

  Paldies par aktivitāti skolēniem un skolotājiem!

  Daudz laimes Liepājai 397.dzimšanas dienā!

 • ,

  Konkurss „Mana vārdnīciņa”

  Junior Achievement Latvia

  Radošuma un finanšu pratības konkurss „Mana vārdnīciņa”1.– 3.klašu

  No 2021.gada 12.oktobra līdz 2022.gada 15.februārim skolā norisinājās darbs, kur ģimenes varēja piedalīties finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”.

  Vislatvijas konkursā piedalījās daudzas ģimenes no Ezerkrasta sākumskolas- trīs paaudžu ģimenes locekļi skaidroja dotos  ekonomikas terminus.

  Skolas kārtā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku no dažādām sākumskolas klasēm.

  Konkursa finālam tika izvirzītas 9 , žūrijasprāt, visradošākās un nolikumam visatbilstošākās vārdnīciņas, kuras digitālā formātā tiks nosūtītas uz Rīgu, uz konkursa “Mana vārdnīciņa” finālu, kas notiks aprīļa beigās.

  Paldies visām ģimenēm par iesaisti, paldies ikvienam ģimenes loceklim, kas piedalījās ar savu padomu, radošo ideju un palīdzību!

  Vēlam veiksmi visiem finālistiem!

   
 • ,

  Vizuālās mākslas olimpiāde

  Februārī skolēniem bija iespēja piedalīties 1.-3.klašu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē, kurā tika zīmēti dažādi transporta līdzekļi. 1.klašu tēma bija: Mans superauto, 2.klašu tēma: Mans pirmais transporta līdzeklis, 3.klašu tēma: Tirgotāja minibuss.

  Lepojamies ar skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē un ieguva godalgotas vietas: četras 1.vietas un trīs 2.vietas!

  Apsveicam!

  Paldies vizuālās mākslas skolotājai Sigitai par ieguldīto darbu!

 • ,

  Inženierzinātnes mēnesis

  Inženierzinātnes mēneša ietvaros Ezerkrasta sākumskolas skolēni pilnveidoja savas matemātiskās prasmes, darbojoties dažādās matemātiskās interneta vietnēs.

  Viens no pamatuzdevumiem bija iepazīties ar planšetēm, to iespējām, pielietojot tās mācību stundās mācību procesā.

  Svarīgi arī bija iemācīties lietot e-klasi. Inženierzinātnes jomu saistījām ar digitālo pratību, kā arī ar konstruēšanu, jo veidojām dažādus transporta līdzekļus no otrreizējiem materiāliem.

 • ,

  “Zvirbulis 2022”

  Liepājas pilsētas skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss

  Kā katru gadu, arī šajā gadā skolā norisinājās skatuves runas konkurss „Zvirbulis-2022“. Konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pašvaldības bērnu un jauniešu skatuves runas prasmju attīstību, emocionālo un radošo pašizpausmi.

  Svarīgākaissaglabāt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru, profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

  Janvāra beigās klasēs norisinājās runas konkursa „Zvirbulis 2022” 1.kārta, labāko runātāju no klases izvirzīja skolas kārtai, kas notika 3. un 8.februārī.

  6 skolēni -3 no 1.klasēm un 3 no 2.-3.klasēm , pārstāvēs mūsu skolu pilsētas skatuves runas konkursā „Zvirbulis 2022”. Ņemot vērā covid-19 situāciju, tas būs video konkurss. Pilsētas kārtā skolēniem jānorunā būs 2 darbi- dzejolis un prozas fragments.

  Paldies visiem, visiem dalībniekiem! Paldies žūrijai par noklausīšanos un izvērtēšanu!

  Lai pilsētas kārtā veicas visiem dalībniekiem no Ezerkrasta sākumskolas!

 • ,

  Mūsu skolā 16.februārī-Silto džemperu diena!

  Vides izglītības fonds aicina Latvijas izglītības iestādes, uzņēmumus, pašvaldības, ģimenes – ikvienu – piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

 • ,

  Makulatūras vākšanas akcija

  40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.
  Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots , gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
  Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

  Līgatnes papīru fabrika piedāvā iespēju  bez maksas savākt uzkrāto makulatūru un pretim dot kopējamo papīru.

  Esam aktīvi un izmantojam šo iespēju!

  Makulatūru Liepājas Ezerkrasta sākumskolā var nodot visu februāra mēnesi.

 • ,

  Trešdien, 15.decembrī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 1.klašu skolēni, programmas „Latvijas Skolas soma” ietvaros ,noskatījās e-vidē  Agneses Vanagas grāmatas ekranizējumu “Plastmasas huligāni”.  Tajā bērni “atdzīvinājuši” plastmasas Dusmukuli jeb plastmasas maisiņu huligānu bandu. Izpildījuši sev paredzēto mērķi, maisiņi vairs neatrod sev vietu un meklē darāmo, dažreiz ko labu, bet biežāk sanāk nodarboties ar huligānismu – māņiem, pīšanos un biedēšanu. Divi Čiekurkalna puikas, Klāvs un Intars, pievērš savu vecāku un arī lasītāju uzmanību dabas aizsardzības un piesārņojuma jautājumiem.

  Šī izrāde sasaucās ar 1.klašu dabas zinību tēmu par dabas saudzēšanu un atkritumu šķirošanu. Pēc izrādes noskatīšanās, skolēni sniedza atgriezenisko saiti aizpildot darba lapas, kuras sagatavojuši izrādes autori.

  Paldies par iespēju dzīvot līdzi, piedalīties un domāt par dabas saudzēšanu!

 • ,

  Ir cerīgais, sirsnīgais un pārsteigumu pilnais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šai laikā mēs cenšamies būt labāki, patiesāki, vēlamies iepriecināt viens otru, darīt labus darbus. Ziemassvētkus gaidot no 13.-17.decembrim skolā Ziemassvētku pārsteigumu nedēļa.

 • ,

  Digitāls piedzīvojums  “SAPRAŠI UN NESAPRAŠI”

  3.b klases skolēni 7.decembrī skatījās “Latvijas Skolas somas”
  programmas ietvaros – digitālu piedzīvojumu  “SAPRAŠI UN
  NESAPRAŠI”. Izrāde notika tiešsaistē Zoom platformā (aktieri
  spēlēja “dzīvajā”). Izrādē tika izmantotas digitālās dekorācijas.
  “SAPRAŠI UN NESAPRAŠI” ir stāsts par brāli un māsu, kuru
  ģimenē ierodas adoptētais brālis Aleksandrs. Sākotnēji viņu
  pieņemt nemaz nav viegli. Bērni dodas ceļojumā fantāziju pasaulē,
  lai atrastu pazaudēto lelli Bambolīnu. Protams, kā vienmēr, ikkatrs
  ceļojums ir pārbaudījums, kura laikā bērniem ir gan jāsadraudzējas,
  gan jāspēj tikt galā ar dažādiem sarežģījumiem.

 • ,

  Piedalies akcijā- “ Pabarosim putniņus ziemā”!

  Ziemā, sniegā un salā, putniem nav viegli atrast barību. Barojot putnus, mēs radām apstākļus, kad
  putniem ir vieglāk atrast barību. Putnu barošana arī piesaista putnus mājai vai dārzam un ļauj tos
  iepazīt tuvāk.
  Liepājas Ezerkrasta sākumskola piedāvā vecākiem kopā ar bērnu pagatavot barotavu putniņiem, kuru
  tad arī piestiprinās skolas teritorijā un skolnieks varēs rūpēties par to , lai ēdiens būtu tajā un novērot
  kādi putniņi atlido, kas viņiem labāk garšo, cik bieži viņi parādās. Tādā veidā skolnieks arī mācās,
  izpēta un tur rūpi par putniem.
  Tomēr svarīgi atcerēties, ka mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinām. Sākot putnus barot, tas jādara
  regulāri, līdz pat pēdējiem sniegiem.
  Laba barība ir tauki un speķis, saulespuķu sēklas un rieksti, piemēram, zemesrieksti, un kaltēti
  augļi. Putniem garšo arī linsēklas, miežu putraimi, grūbas, prosa un citas sēklas un graudi.
  Putnu barība nedrīkst būt sālīta, jo sāls ir putniem bīstama!
  Barotavai jābūt tādai, lai putni varētu viegli piekļūt barībai – lai tā neapsnigtu un ieeja barotavā
  netiktu aizputināta, un lai barību varētu viegli papildināt.

 • ,

  Pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” pasākums vecākiem

  Liepājas Ezerkrasta sākumskola jau trešo gadu īsteno pārmaiņu
  procesu izglītībā “Līderis manī.” Tas ir process, kurā, izmantojot
  līderības pieeju, mēs mācāmies iniciatīvu un atbildību.
  Sadarbībā ar biedrību Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
  piedāvājam Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēnu vecākiem
  mācības 9.decembrī plkst.19:00 Zoom platformā, reģistrācijas
  vietni un mācību programmu atradīsiet skolas e-klases pastā.

 • ,

  No sirds uz sirdi.

  Novembris -medicīnas nozares mēnesis. Kad sabiedrība, vecāki un skolēni aicināti pievērst uzmanību mediķu grūtajam,
  pašaizliedzīgajam un neatsveramajam darbam.

  Ezerkrasta sākumskolas skolēni, darbinieki, pedagogi iesaistījās akcijā, kurai deva nosaukumu: “No sirds uz sirdi”. Skolas psiholoģe Iveta Lohanska un medmāsa Jekaterīna Navarčuka katrā klasē ar skolēniem izrunāja, kas tad ir sirds, un ko nozīmē dāvāt prieku, veselību, drošību, mīlestību. Katrs skolēns izgatavoja sirdi ar pateicības vārdiem Liepājas reģionālās slimnīcas mediķiem, kuri tik daudz strādā, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt veselību, it sevišķi šobrīd Covid-19 pandēmijas laikā.  Un tā koks ar 280 sirsniņām un pateicības vārdiem aizceļoja uz Liepājas reģionālās slimnīcas foajē, lai priecētu visus!
   
   
  Paldies visiem kas iesaistījās akcijā: No sirds uz sirdi!
   
  Lai gaišs un sirsnīgs Adventes laiks ikvienā ģimenē!

  Heart PNG Transparent Images | PNG All

 • ,

  Skolas glītrakstīšanas konkurss “Es savā zemē”.

  Latvijas dzimšanas dienas nedēļā skolā visās klasēs rīkoja glītrakstīšanas konkursu “Es savā zemē”. Konkursa mērķis bija radīt motivāciju uzlabot rokrakstu kultūru un veicināt savu piederību valstij.

  Vērtēta tika skolēna prasme norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasme rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Visi 1.-3.klašu skolēni uz līniju lapām glīti norakstīja skolotājas doto tekstu, kuru pēc tam skolotāju žūrija izvērtēja. Glītāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti.

 • ,

  Putras diena

  Oktobris jau tradicionāli ir kļuvis par Putras mēnesi, kura ietvaros skolā notiek putras stundas un putru degustācija.

  Graudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un vecāki mainītu savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Pēc uztura speciālistu ieteikumiem graudaugiem būtu jābūt aptuveni pusei mūsu uzturā. 14.oktobrī mūsu skolā tika piedāvātas 3 putras: auzu pārslu putra, prosas putra un 4 graudu putra. Kā garšīgāko skolēni atzina auzu pārslu putru.

  Lūk, daži padomi putru pagatavošanai:

  Lai dienu iesāktu pavisam jaudīgi, jau tā vērtīgo putru var papildināt ne tikai ar ievārījumu, bet arī ar šķietami nesavienojamiem produktiem.

  Papildiniet savu rīta putru ar rudens sezonas lielāko un vitamīniem vērtīgāko ogu – ķirbi. Vārītai septiņu graudu putrai pievienojiet svaigu sarīvētu ķirbi un papildiniet ar ēdamkaroti medus. Pasniedz ar grauzdētām ķirbju sēklām un kanēli. Tā būs īsta rudens garšu kombinācija, kas sniegs enerģiju visai dienai!

  Iecienītas ogas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem ir rudens avenes. Auzu pārslu biezputra lieliski sader kopā ar svaigām avenēm, pistāciju drumstalām un mandeļu pārslām. Vērtīgās taukskābes un aminoskābes, kas atrodamas riekstos, uzlabos smadzeņu darbību, savukārt avenēs esošie vitamīni bagātīgi stimulēs imūnsistēmu.

  Neparasta, sākotnēji šķietami pat nesaderīga garšu kombinācija – rikotas siers, mandeles, žāvētas vīģes. Šīs visas sastāvdaļas prosas biezputrā padarīs  brokastis tik jaudīgas, ka izsalkumu nejutīsiet vēl ilgi. Ja putru vēlas nedaudz saldāku, papildiniet to ar karoti kļavu sīrupa.

  Enerģijas pilnai dienai vārot mannas putru, pievieno kokosriekstu pienu un cidoniju sīrupu. Kad putra gatava, pasniedz to ar cidoniju sukādēm un čia sēklām. Auglis putrai dos svaigumu, savukārt kokosriekstu piens – maigumu, kas kopā veido lielisku garšu buķeti. To noteikti vēlēsies baudīt vēl un vēl.

  Rudens klasika – āboli. Jebkurai savai mīļākajai izvārītai putrai var pievienot ābolu kubiņus, kas iepriekš 10 minūtes cepti cepeškrāsnī. Pārlej pāri karameļu mērci un papildina ar nedaudz kanēļa. Garša, ko veido rudens augļa savienojums ar saldiem papildinājumiem, būs gan sprādziens garšu kārpiņām, gan pamatīga vitamīnu deva imūnsistēmas stiprināšanai.

  Lai labi garšo! Ēdīsim veselīgi!

 • ,

  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

  Šajā mācību gadā skolā sadarbībā ar Izglītības kvalitātes dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ( PuMPurs) . Projekta mērķis ir samazināt skolēnu skaitu, kas dažādu iemeslu dēļ pārtrauc mācības. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēma paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņem visi skolēni, kam tas nepieciešams, sākot no 1. klases.

  Liepājas Ezerkrasta sākumskolā 1.semestrī atbalstu saņem 26 skolēni, kuriem individuālās konsultācijas gan klātienē, gan nepieciešamības gadījumā attālināti tiek nodrošinātas matemātikā un latviešu valodā. Tāpat atbalstu skolēniem sniedz psihologs un logopēds.

  Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

 • ,

  Stikla meistardarbnīca

  Karjeras nedēļa IKT un arī citādāk… Ventspils Stikla meistari Ezerkrasta sākumskolā

  Otrdien, 12.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros pie 1.klašu skolēniem skolā viesojās stikla apstrādes meistari no Ventspils. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā radies stikls, kā to apstrādā, kā arī tika demonstrēts, kā top stikla figūriņas.

   Meistara stāstījums bija ļoti interesants, tika uzdoti dažādi jautājumi, savukārt, skolēni par pareizajām atbildēm varēja nopelnīt kādu balviņu. Balviņā bija krāsains stikla kuloniņš.

  Tika demonstrēts pats stikla pūšanas process, no stikla stienīša tika izpūsta kāda konkrēta figūriņa. Stikla apstrādes meistars stāstīja, cik svarīgi ir pareizi elpot stikla pūšanas procesā, kā arī būt pacietīgam un uzmanīgam.

  Šo pasākumu pa grupām vēroja 110 pirmklasnieki, tas  notika programmas „Latvijas Skolas soma” ietvaros.

  Paldies par atsaucību, līdzdalību un ieinteresētību!

  Skolēni: „ Man vislabāk patika krāsainie stienīši.” (Marta)

  „Man bija interesanti uzzināt, ka stiklu taisa izmantojot kvarca smiltis”. (Emīls)

  „Man visvairāk patika krāsainās figūriņas, un es vienu nopirku”.(Anete)

 • ,

  Pārgājiens uz Amatnieku namu.

     

  Septembra nogalē 3. klašu skolēni ,programmas “Skolas soma” ietvaros, devās pārgājienā uz Amatnieku namu. Veicot pārgājienu pa Liepājas ielām, katram skolēnam bija uzdevums – ievērot pilsētas ielu nosaukumus un prast pastāstīt par pārvietošanās maršrutu.

  Amatnieku namā  skolēnus sagaidīja interesanta un neierasta darbošanās dažādās darbnīcās. Interesanti bija izmēģināt savus spēkus filcēšanā, klūgu pīšanā, dzintaru vēršanā, ādas apstrādē, materiālu apstrādē ar spiedogu, rotaļlietu darināšanā un trauku pagatavošanā no māla. Katrs skolēns bija gandarīts par paveikto, jo paša gatavotais darbiņš palika autora īpašumā. Skolēni arī uzzināja daudz interesanta par senlietām šajā namā.

      Redzētais un iegūtā informācija tika sasaistīta un pārrunāta mācību stundās ,veicot uzdevumus tēmās “Mūsu vaļasprieki”’ un “Karjera”’.

 • ,

  Konkurss “Mana vārdnīciņa”

  Lai skolēns apgūtu prasmes diskutēt ar citu paaudžu pārstāvjiem, mācītos ieklausīties citu pieredzē, ģimenē pārrunājot būtiskus finanšu pratības jautājumus un arī pilnveidojot savas naudas prasmes, aicinām piedalīties JAL radošuma un finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”. Vārdnīcu skolēni veido kopā ar vecākiem un vecvecākiem vai citiem atšķirīgu paaudžu pārstāvjiem, saviem vārdiem skaidrojot dažādus ekonomikas terminus.

  Konkursa nolikumu skatīt šeit.

   

   

   

 • ,

  Karjeras nedēļa

   Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

  Šogad Karjeras nedēļa no 11.-15.oktobrim ir ar saukli “IKT tavai karjerai”, veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes.

  Aicinām arī vecākus un pedagogus piedalīties VIAA rīkotajās tiešsaistes diskusijās 11.oktobrī plkst.19.00

  Pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

  Saite uz vecāku diskusiju – https://fb.me/e/2Ldzfvb4lJau 

  12.oktobrī plkst.14.00 – jauniešu diskusija “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”. Pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Saite uz jauniešu diskusiju – https://fb.me/e/4o4nsEZgi

 • ,

    

  Skolotāja darbs- tā ir misija. Misija -nest gaismu tumsā, dot zināšanas un saņemt pretī prieku. Piepildīt sapņus un ļaut lidot…

  Paldies Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēnu vecākiem par garšīgo sveicienu Skolotāju dienā!

   

   

  Ezerkrasta skolas kolektīvs

   

 • ,

  Harolds un pīle.

  Programmas „Latvijas Skolas soma” ietvaros, septembrī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 110 1.klašu skolēni devās uz Liepājas leļļu teātri.

  Liepājas leļļu teātra telpās noskatījāmies izrādi- patiess stāsts ar laimīgām beigām par īstu draudzību, prieku, mīlestību pret tuvākiem, labsirdību. Izrādes nosaukums „Harolds un pīle”.

  Stāsts par nezūdošām un mūžīgām vērtībām, kas sasaucas ar latviešu valodā apgūstamo vielu,  tikumiem, kas veido dzīves pamatjēgu.

  1.klašu skolēni bija sajūsmā par izrādi, kas atspoguļojās viņu sejās, stāstījumā un zīmējumos.

 • ,

  Sporta diena

  10. septembrī mūsu skolā norisinājās Citāda sporta diena – viss par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Šī diena iesākās ar fantastiskiem laikapstākļiem, skanot mūzikai, ar skolas direktores atraktīvo sagaidīšanu, uzrunu, uzmundrinājumu un vēlējumu skolas sporta laukumā.

  Visas dienas garumā skolēni piedalījās daudzveidīgās sporta aktivitāšu stacijās, kur bija jāparāda veiklība, sadarbība, attapība, precizitāte, komandas vienotība, devās pārgājienā, veica dažādus uzdevumus.

  Prieks un līksmība sita augstu vilni.

  Paldies visiem dalībniekiem!

 • ,

  Pie Liepājas Ezerkrasta sākumskolas  arī šogad plīvos  Zaļais Karogs!

   

  Jau 17 gadus mūsu skola darbojas Ekoskolu programmā, un lepojamies, ka esam atkal ieguvuši Zaļā karoga balvu  par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību realizēšanu.

  Pagājušais mācību gads nebija viegls, daudzas ieplānotās aktivitātes saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem nevarēja notikt klātienē, taču tas nemazināja iespēju paraudzīties uz dažādiem jautājumiem un paradumiem ģimenēs. Mēs mācāmies dzīvot zaļi, un skolēni aicina to darīt arī savās ģimenēs.

  Ekoskolu aktivitātēs skolēni mācās būt iejūtīgi, rūpīgi, taupīgi un saprātīgi, mācās rīkoties atbildīgi pret sevi, savu iedzīvi, apkārtējo vidi, kā arī mācās viens no otra. Pats svarīgākais ir skolēnu apziņas un attieksmes veidošana ne tikai attiecībā pret sevi, bet, galvenokārt, pašiem pret sevi un citiem cilvēkiem.

  Ekoskola ne tikai izglīto, tā iedvesmo, iesaista un aizrauj, aktualizējot dažādus vides jautājumus. Mēs vēlamies, lai mūsu skolas skolēni izaugtu par veselīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem rūp tas, kādā vidē viņi vēlas dzīvot, kādu personīgo ieguldījumu var dot katrs skolēns.

  Kā zinām, no katra  ir atkarīgs, kādu vēlamies redzēt savu apkārtni. Ja gribam, varam mainīt daudzas lietas! Lai vairojas labais, un mūsu rīcība lai dod pozitīvu ieguldījumu!

   

Stundu laiki

0. stunda: 7.55 - 8.35
1. stunda: 8.45 - 9.25
2. stunda: 9.35 - 10.15
3. stunda: 10.25 - 11.05
4. stunda: 11.35 - 12.15
5. stunda: 12.45 - 13.25
6. stunda: 13.35 - 14.15
7. stunda: 14.20 - 15.00