• ,

  Sporta diena

  10. septembrī mūsu skolā norisinājās Citāda sporta diena – viss par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Šī diena iesākās ar fantastiskiem laikapstākļiem, skanot mūzikai, ar skolas direktores atraktīvo sagaidīšanu, uzrunu, uzmundrinājumu un vēlējumu skolas sporta laukumā.

  Visas dienas garumā skolēni piedalījās daudzveidīgās sporta aktivitāšu stacijās, kur bija jāparāda veiklība, sadarbība, attapība, precizitāte, komandas vienotība, devās pārgājienā, veica dažādus uzdevumus.

  Prieks un līksmība sita augstu vilni.

  Paldies visiem dalībniekiem!

 • ,

  Pie Liepājas Ezerkrasta sākumskolas  arī šogad plīvos  Zaļais Karogs!

   

  Jau 17 gadus mūsu skola darbojas Ekoskolu programmā, un lepojamies, ka esam atkal ieguvuši Zaļā karoga balvu  par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību realizēšanu.

  Pagājušais mācību gads nebija viegls, daudzas ieplānotās aktivitātes saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem nevarēja notikt klātienē, taču tas nemazināja iespēju paraudzīties uz dažādiem jautājumiem un paradumiem ģimenēs. Mēs mācāmies dzīvot zaļi, un skolēni aicina to darīt arī savās ģimenēs.

  Ekoskolu aktivitātēs skolēni mācās būt iejūtīgi, rūpīgi, taupīgi un saprātīgi, mācās rīkoties atbildīgi pret sevi, savu iedzīvi, apkārtējo vidi, kā arī mācās viens no otra. Pats svarīgākais ir skolēnu apziņas un attieksmes veidošana ne tikai attiecībā pret sevi, bet, galvenokārt, pašiem pret sevi un citiem cilvēkiem.

  Ekoskola ne tikai izglīto, tā iedvesmo, iesaista un aizrauj, aktualizējot dažādus vides jautājumus. Mēs vēlamies, lai mūsu skolas skolēni izaugtu par veselīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem rūp tas, kādā vidē viņi vēlas dzīvot, kādu personīgo ieguldījumu var dot katrs skolēns.

  Kā zinām, no katra  ir atkarīgs, kādu vēlamies redzēt savu apkārtni. Ja gribam, varam mainīt daudzas lietas! Lai vairojas labais, un mūsu rīcība lai dod pozitīvu ieguldījumu!

   

 • ,

  Zinību diena

   

  Rudenī piepildās viss!

  Debesis ar gājputniem,

  Ausis ar vēju, acis ar krāsām,

  Klases ar smaidošiem bērniem…

  Gaidīsim skolā 1.septembrī:

  1a.klasi plkst. 10 austrumu puses iekšpagalmā ar vecāku klātbūtni labos laika apstākļos,

  1.b klasi plkst.11 austrumu puses iekšpagalmā ar vecāku klātbūtni labos laika apstākļos,

  1.c klasi plkst.10 rietumu puses iekšpagalmā ar vecāku klātbūtni labos laika apstākļos,

  1.d klasi plkst.11 rietumu puses iekšpagalmā ar vecāku klātbūtni labos laika apstākļos,

  2.a klasi plkst.10 klases telpā bez vecākiem,

  2.b klasi plkst.10 klases telpā bez vecākiem,

  2.c klasi plkst.11 klases telpā bez vecākiem,

  3.a klasi plkst.10 klases telpā bez vecākiem,

  3.b klasi plkst.11 klases telpā bez vecākiem,

  3.c klasi plkst.10 klases telpā bez vecākiem.

  Nelabvēlīgos laika apstākļos visām klasēm notiek Zinību dienas klases stunda klašu telpās bez vecāku klātbūtnes.

  Izturību, neatlaidību un zinātkāri Jaunajā mācību gadā!

   

 • ,

  Jauno pirmklasnieku vecākiem

  Iepazīšanās nodarbības jaunajiem pirmklasniekiem Liepājas Ezerkrasta sākumskola jūnijā nerīkos!

  1.klašu skolēnus gaidīsim skolā 1.septembrī plkst.10.00!

  Jauno pirmklasnieku vecākus aicināsim uz klašu vecāku sapulcēm augusta pēdējā nedēļā.

  Jauno pirmklasnieku dokumentus skolā iesniegt no 16.augusta darba dienās no plkst.9.00-15.00! Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:

  1. Izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes par pirmsskolas izglītības programmas pabeigšanu.

  2. Medicīnas karte ar ģimenes ārsta ierakstu, ka var apmeklēt 1.klasi.

  3. Skolēna apliecība ar ielīmētu fotogrāfiju, kurā ierakstīts bērna vārds, uzvārds un personas kods.

  Individuālie mācību līdzekļi, kuri būs nepieciešami, uzsākot 1 klasi: skatīt šeit

  Lai saulaina vasara!

  Uz tikšanos jaunajā 2021./2022. mācību gadā!

 • ,

  PIEDALĪŠANĀS FESTIVĀLĀ

  Valmieras Viestura vidusskola sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēja XIV Latvijas bērnu un jauniešu  teātra festivālu “… un es iešu un iešu!” video pieteikumu “Notikums manā dzīvē”

   Jebkuram interesantam bija iespēja izveidot 2-5 minūšu garu video, “izkāpjot no rāmjiem”. Video temats nebija noteikts, taču tam bija jāatklāj kāds notikums savā dzīvē.

    No  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas festivālā piedalījās 4.c. klases skolniece Lāsma Mētra ar savu ģimeni, skolotāja Aija Niedola un Dana Hova ar video stāstu “Es un Liepāja” un  festivāla vērtēšanas komisija ar māksliniecisko vadītāju Robertu Segliņu  priekšgalā piešķīra specbalvas vairākās nominācijās. Žūrijas vērtējums bija, ka video stāsti sagādāja daudz radošu pārsteigumu un krāsainu emociju.

   Priecājamies un lepojamies ar  Lāsmas Mētras video stāstu, kurš ieguva specbalvu  nominācijā “ Par doto iespēju viesoties Liepājā”. Video var noskatīties šeit:  https://failiem.lv/u/c8jxqv5pc 

   

   

                                       Teātra pulciņa skolotāja Aija Niedola

 • ,

  Gudrs un vēl gudrāks

  Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt….

  /Zenta Mauriņa/

  Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbildēt, un apklust, kad tev vairāk nav ko teikt….

  /Žans de Lafontēns/

  Vai Tu zini, kas ir „Gudrs vēl gudrāks”?

  Tā ir  televīzijas spēle, kurā skolēniem iespēja parādīt savas zināšanas, prasmes un erudīciju.

  Šogad, pirmo reizi spēles „Gudrs vēl gudrāks” vēsturē, bija iespēja pieteikties 4.klašu skolēniem.

  Sveicam un lepojamies ar mūsu skolas

  4.c klases skolēnu Jēkabu Hmieļevski,

   kurš pieteicās, aizpildot pieteikuma anketu, 300 skolēnu konkurencē, tika izvēlēts un uzaicināts piedalīties spēlē „Gudrs vēl gudrāks” .

  Skaties un uzzini, kā Jēkabam veicās!

  Raidījumu skaties

  š.g. 30.aprīlī 18:50 LTV1.

  Uz tikšanos!

  Vēlam veiksmi Jēkabam!

  Mēs turam īkšķus par Tevi, Jēkab, lai Tev izdodas!

 • ,

  Tehniskā celtne

  Februārī LBJC piedāvāja 1.-4.klašu skolēniem attālināti piedalīties tehniskās jaunrades konkursā “Tehniskā celtne”. Skolēniem no ūdenī mērcētiem zirņiem un zobu bakstāmo kociņiem, izmantojot arī plastilīnu, bija jāizveido augstākā, apjomīgākā celtne, radoša dizaina. Bija jāiesūta foto reportāža vai video par darba tapšanu. Piedalījās vairāki dalībnieki no mūsu skolas un saņēma arī balvas par radošu pieeju darba procesā.

 • ,

  Mana vārdnīciņa.

  Arī šajā mācību gadā mūsu skola ir Junior Achievement Latvia dalībskola.  Skolēniem kopā vecākiem un vecvecākiem līdz 10.martam bija iespēja piedalīties radošuma un finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”, kurā bija jāizveido dažādu ekonomisko jēdzienu skaidrojumu vārdnīciņa. Paldies visiem skolēniem un vārdnīciņu līdzautoriem, kuri piedalījās!

   

 • ,

  Starptautisks bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2021”.

  Pirms simts gadiem čehu rakstnieks Karels Čapeks meklēja idejas savam darbam, kā saukt “mākslīgos darba veicējus”, un viņa brālis gleznotājs Jozefs Čapeks ieteica tos nosaukt par “robotiem”. Būtu interesanti zināt, ko Karels Čapeks rakstītu šodien, kad mūsu dzīve nav iedomājama bez dažādām ierīcēm, kas atrodas uz mūsu rakstāmgaldiem un kabatās, bez robotiem, kas palīdz mājās, ražošanas procesos, medicīnā, tehnikā.

  UNESCO Ģenerālās asamblejas izraudzītā tēma 2021.gadam ir “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Tādējādi 49.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, aicinot bērnus un jauniešus to atspoguļot savos mākslas darbos.

  Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, izstāde-konkurss „LIDICE 2021” notika martā Lidicē (Čehijā), bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā Rīgā notiek šī konkursa Latvijas kārta.

  Šī gada konkursā tika iesūtīti 780 darbi no 32 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 189 darbi. Atbilstoši tēmai darbi veidoti dažādās vizuālās mākslas tehnikās –zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā u.c. Darbi tiek piedāvāti datortehnikā un animācijā, metālapstrādē un kokapstrādē.

  Visi konkursa 1.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

  No mūsu skoliņas aktīvākie bērni arī piedalījās šajā konkursā un trīs no viņu darbiem tika tālāk uz Latvijas kārtu un izcīnīja arī iespēju doties  uz Čehijas pilsētu pārstāvēt mūsu skoliņu.

   

 • ,

  Informācijai!

  No 2021.gada 22. marta ir nelielas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā!

  Mācību priekšmetu stundu sarakstu skatīt šeit.

 • ,

  Sniegavīru parāde

  Visu februāri mūsu skolas skolēni, vecāki un skolas darbinieki tika aicināti darināt sniegavīrus un piedalīties Sniegavīru parādē. Visi iesūtītie darbi apkopoti galerijā – Sniegavīru parāde. Daži sniegavīri tikuši pie īpaša titula.

  Paldies visiem, kuri iesaistījās un atsūtīja savus sniega meistardarbus!

 • ,

  Mācību diena bez datora.

  Vairāk kā 1 mēnesi esam pavadījuši intensīvā darbā ZOOM, E-klasē, WhatsApp u.c. Gurst acis, muguras, zinām, ka vēl jāsaņemas 2 mācību nedēļas līdz pavasara brīvlaikam. Tāpēc, aicinām pavadīt mācību dienu bez datora!

  No 1.marta līdz 12.martam katra klase ieplāno vienu dienu mācībām bez datora.

  Sekot e-klases dienasgrāmatā vai skolotāja  uzdotajiem uzdevumiem izvēlētajā dienā– lasīt un strādāt ar mācību grāmatām, iet dabā, vingrot, sportot, meklēt matemātiskās kopsakarības apkārtējā vidē, veidot spēles visai ģimenei, fotografēt, klausīties un ierakstīt putnu dziesmas dabā utt.!

  Veidosim savu dienu bez datora!

 • ,

  Zvirbulis 2021

  Skatuves runas konkurss  “Zvirbulis 2021”

   

    Liepājas pilsētā arī šogad norisinājās attālinātais skolēnu skatuves runas konkurss

  “Zvirbulis 2021”, kurā piedalījās  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas trīs skolēni –  Lauma Mētra no 3.c.klase ar Daces Priedes prozu “Mana mīļā Latvija”, Paula Mežale no 3.b. klases ar  Annas Taraskas prozu “Punktiņa un Kleksis” un Kārlis Dūkups no 4.c. klases ar Andreja Ņečajeva dzeju “Internets”.                 

    Skolēnu skatuves repertuāru tematiski bija jāsaista  ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku un redzējumu par šī laika aktuālām  tēmām – zināšanas, atbildība, ģimene un tradīcijas.

  Tā kā klātienē nebija iespēja gatavoties šim konkursam, tas notika ZOOM un WhatsApp vietnēs, tas  bija interesants un neparasts laiks gan skolēniem, gan skolotājai. Iemācītie darbi tika ierakstīti video materiālā un nosūtīti žūrijai izvērtēšanai.        

  Apsveicam dalībniekus!

  Laumai 2.pakāpe

  Paulai 2.pakāpe

                                                Kārlim 1.pakāpe                                                

   Milzīgs paldies skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un ieinteresētību.

                                                         Teātra pulciņa skolotāja Aija Niedola

   

 • ,

  Mana zeme skaistā

  Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss – Mana zeme skaistā

  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ’’Mana zeme skaistā’’ 2020.gadā (3.kārtā) no  Ezerkrasta sākumskolas piedalījās 24 skolēni.

        Visi darbi pārtapuši skaistās foto gleznās un jau rotā skolas sienas.

        Priecājamies par skolēnu atsaucību, uzdrīkstēšanos un iesniegtajām interesantajām fotogrāfijām!

        Paldies arī vecākiem par atbalstu un palīdzību, aicinot balsot par iesniegto darbu!

   

   

 • ,

  Ritma un skaņu pasaulē

  10. februārī kultūrizglītības programmas “ Latvijas skolas soma “ ietvaros, mūsu skolas pirmklasniekiem tika piedāvāta interesanta un aizraujoša iespēja  piedalīties Nila Īles studijas izglītojošā, digitāli muzikālā darbnīcā – “Ritma un skaņu pasaulē “.

              Caur  instrumentu saspēli bērni tika iepazīstināti ar dažādiem perkusiju instrumentiem no visas pasaules un iepazina skaņas daudzveidīgo burvību.

              Tā bija saruna mūzikas valodā, kuras laikā katram bija iespēja ne tikai skatīties un klausīties, bet arī ritmizēt līdzi ar iepriekš, mājās sagatavotiem, ritma instrumentiem. Tā bija iespēja darboties kopā ar visu ģimeni. 

  Šo programmu 10.martā klausīsies arī 3.klašu skolēni.

  Mūzikas stunda bija ļoti interesanta. Man patika klausīties kā skan katrs instruments. Uzzināju kā sauc instrumentus, kurus biju redzējusi un dzirdējusi, bet nezināju nosaukumus. Gribētos klātienē tādu apmeklēt šādus koncertus! ( Sindija P. )

  Koncertā patika līdzdarboties, izmantot savu uztaisīto mūzikas instrumentu. ( Luīze)

   Man patika spēlēt līdzi savus mūzikas instrumentus. Bija interesanti, kad onkulis rādīja dažādas bungas. Vēl bija grūti, taču jautri mēģināt darīt līdzi tantes rādītos vingrinājumus. (PAULA )

  Man koncerts patika. Man patika tas, ka viņi lika iedomāties, ka esi sapņu pasaulē. Mammai likās jautri, kā viņi dziedāja līdzi instrumentiem, it kā būtu kādā ciltī. Es spēlēju līdzi spaini un šeikerus.😊 (Mērija)

  Koncerts mūsu ģimenei patika. Mums vislabāk patika instruments Džambis un tas , ka to var izveidot no dažādiem materiāliem, ir daudzās valstīs, kā arī pats var izgatavot. Un spēlēt nemaz nav grūti. Interesanti bija arī dažādie šeikeri, tie atgādināja jau mazu bērnu grabuļus. Un no tā var secināt, ka mūziku jau mēs iepazīstam jau piedzimstot , mazi būdami, grabinot grabuļus. (Reinis ar ģimeni)

  Man viss labāk patika jaunas skaņas un ritmi, jauni instrumenti. Ļoti interesanti bija tas, ka bungas bija daļēji izgatavotas no ķirzakas un govs ādas. Vēl interesanti mūzikas instrumenti no lieliem un maziem izžāvētiem ķirbjiem. Un pats interesantākais bija tas, ka varēju sist līdzi ritmu un plaukstas. (Martins)

 • ,

  Sniegavīru parāde

  Turpinoties attālinātām mācībām, turot līdzsvaru skolēnu laikam darbā tiešsaistes nodarbībās un viedierīcēs pret iespēju izmantot iepriecinošo ziemas dabas piedāvājumu – bērni kopā ar ģimenēm un skolotāji aicināti  piedalīties ziemas izaicinājumā  – SNIEGAVĪRU PARĀDE!

   

   

 • ,

  Atbalsta iespējas skolēniem, vecākiem, pedagogiem.

  Kopš valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tas neapšaubāmi ietekmē arī sabiedrības ierasto kārtību un funkcionēšanu.
  Ik dienu, saskaroties ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju, tas var izsaukt dažādas psiholoģiskas reakcijas –
  bailes, stresu, spriedzi, nogurumu, neziņu un neizpratni par attālināto mācību procesu, u.c. Tas var ietekmēt ikvienu ģimeni,
  tāpēc aicinām vērsties pēc palīdzības, lai saņemtu speciālista atbalstu. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai. Skatīt šeit

 • ,

  Attālinātais mācību process no 8.februāra.

  Pamatojoties uz Latvijas Valdības 2021. gada 5.februāra lēmumu par attālināto mācību procesa turpināšanu 1. – 4.klašu skolēniem, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēniem no 2021. gada 8.februāra mācības notiks atbilstoši apstiprinātajam mācību priekšmetu stundu sarakstam. Skatīt šeit.

 • ,

  Attālinātās mācības

  No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. 

  Stundu saraksts šim laika periodam pieejams šeit.

   Ieteikumi, lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu:       

  Iepriekšējā vakarā  pārrunājiet nākamās dienas kārtību.

  Kopā ar bērnu izplānojiet mācību procesu nākamajai dienai.

   Iekārtojiet skolēnam mācību vietu ( no vakara salieciet visu nepieciešamo mācību procesam visām mācību stundām tajā dienā).

   

  Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas : mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt.                                                                                                                           

  (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un, kas liks viņam justies labāk un drošāk).

  Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā!!!

   Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem),

  piemēram:

  netīrs–nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies izskaidro.

  Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija

  labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).

  Skola2030 mājaslapā arī ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu.

  Ko nevajag darīt?

  • Cerēt, ka bērns ar visu tiks galā pats. Tā nenotiek!
  • Dusmoties, ja bērnam kaut kas piemirsies. Tā gadās visiem!
  • Pildīt darbus bērna vietā- Jūsu skolas laiks jau beidzies!

  Šobrīd mēs visi mācāmies darot!

 • ,

  Informācija jauno pirmklasnieku vecākiem!

  Kā reģistrēt savu bērnu Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 1.klasē, lasi informāciju Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapas sadaļā “Vienotais reģistrs”.

  Reģistrācija 2021./2022.mācību gadam 1.klasē sākas 2021.gada 1.februārī plkst.9:00.

   registrs.liepaja.edu.lv

  Reģistrāciju skolai veic kā norādīts sadaļā “Kā veikt reģistrāciju”.

  Informāciju par Liepājas Ezerkrasta sākumskolu lasi šeit- skolas mājas lapā.

  Lasi arī šeit!

  Skolas direktore Dace Gedroviča

 • ,

   

             Ir jāprot sajust leduspuķu  smaržu,

                Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem,

          Ir jāprot pateikt, kāda vējiem garša,

              Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem.

                                                     / V. Avotiņš /

  Lai šajā Ziemassvētku laikā izdodas izdzīvot tās vērtības, kas ir tik nozīmīgas- prieku dāvinot, laimi kopā būt un mīlestību pret tiem, ar ko dalām šo brīdi!

  Lai izdodas notvert svētku brīnumu un laimes sajūtu, kas ir sveču liesmiņās un sniegpārslu virtenēs!

  Lai sirsnības, dvēseles gaišuma piepildīts Ziemassvētku laiks!

  Ticību labajam, sev un saviem darbiem Jaunajā gadā!

  Ziemas brīvdienas no 21.decembra līdz 22.janvārim.

 • ,

  Stundu saraksti no 30.11.2020.

  Stundu sarakstu 1.klasēm skatīt šeit:

  Stundu sarakstu 2.klasēm skatīt šeit:

  Stundu sarakstu 3.klasēm skatīt šeit:

  Stundu sarakstu 4.klasēm skatīt šeit:

 • ,

  Izraksti Latviju!

  17.novembrī skolā norisinājās glītrakstīšanas konkurss “Izraksti Latviju!”, kura mērķis bija attīstīt un radīt motivāciju uzlabot bērnu rokrakstu kultūru, apzināties latviešu valodas rakstu kultūras lomu katra skolēna personības izveidē, stiprināt pozitīvu attieksmi un patriotisko jūtu veidošanos pret savu valsti.

  Katram skolēnam bija iespēja apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām, ievērojot mācītās pareizrakstības normas, īpašu vērību pievēršot prasmei norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Glītāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti ar diplomiem!

 • ,

  Rakstu raksti Latvijai…

  Par godu Latvijas valsts dibināšanas 102. gadadienai mūsu skolas skolēni piedalījās Liepājas bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā “RAKSTU RAKSTI LATVIJAI”. No 11 Liepājas pilsētas izglītības iestādēm  izstādē ir izlikti 102 bērnu darbi.  49 darbu autoriem konkursa žūrija  piešķīrusi diplomus “par labiem sasniegumiem”.

      Valsts dzimšanas dienai veltītā izstāde ir skatāma Liepājas Olimpiskā centra foajē (Brīvības ielā 39)  līdz 30.novembrim. Paldies mūsu skolas māksliniekiem un skolotājai Sigitai Rogai par dalību  un sasniegumiem konkursā!

    

    

    

 • ,

  Karjeras nedēļa 

  26.-30.oktobrim Liepājas Ezerkrasta sākumskolā norisinājās karjeras nedēļa, kurai šogad dots nosaukums: „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss.”

  Šogad tā notika klusāk un citādāk, jo nebija iespēja tikties ar vecākiem- dažādu profesiju pārstāvjiem klātienē, bet, kā atzina skolnieki, bija citādāk ,bet tik un tā interesanti.

  Skolēni darbojās profesiju izpētes grupās, iepazinās ar nākotnē pieprasītām profesijām, skatījās filmiņas un debatēja. Mēģināja ieklausīties viens otrā un arī sadzirdēt.

  Paldies visiem par darbu karjeras nedēļā!

       

   

 • ,

  Karjeras nedēļa

  Karjeras nedēļa  „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” 26.-30.oktobris

  Laiks Klase Tēma
  26.10. 11:35 1.a,b,c „Sapnis par nākotnes profesiju”.

   

  26.10. 2.a „Mana nākotnes profesija. Kas ir mani vecāki? Par ko viņi gribēja kļūt?”
   26.-30.10. 2.b „Seno laiku atklājuma vai izgudrojuma ietekme uz mūsdienu profesijām, dzīvesveidu.”

   

   26.-30.10. 2.c „Mana nākotnes profesija”.

   

  28.10. 3.a „Teātris. Ko nozīmē būt aktierim?”
  30.10. 3.b „Mana nākotnes profesija.”

   

  30.10. 3.c „Siļķu brāķa noslēpumu. Profesija, nodarbošanās – zvejnieks, zvejniecība.”
  30.10.11:35 4.a „Par ko man kļūt?”

   

  26.10. 12:45 4.b „Mana profesija nākotnē”.

   

  27.10.12:45 4.c „Profesiju klasifikators. Ko izvēlēties?”
 • ,

  Putras diena

  16.oktobrī skolā notika tradicionālā Putras diena. Skolēniem tika piedāvātas trīs veidu putras: auzu pārslu biezputra ar banāniem, kartupeļu biezputra ar putraimiem un griķu biezputra.

  Degustējot katrā klasē tika noteikta garšīgākā biezputra. Par visgaršīgāko tika atzīta griķu biezputra ( nobalsoja 7 klases), otra garšīgākā- kartupeļu biezputra ar putraimiem jeb tautā saukta arī par bukstiņbiezputru ( nobalsoja 3 klases). Divas klases savu balsi atdeva par auzu pārslu biezputru ar banāniem. Liels paldies saimniecēm par biezputru gatavošanu!

  Jāatzīst, ka skolēniem patīk šis izgaršošanas process, degustējot dažādu veidu biezputras. Priecājamies, ka bērni arī saviem vecākiem lūdz pagatavot kādu no nogaršotajām biezputrām. 

   

   

 • ,

  Rudens izstāde “Laiks”

   

   

   

   

   

   

 • ,

  Rudens kross

  29.septembrī  norisinājās Liepājas pilsētas starpskolu sacensības rudens krosā.

  Apsveicam uzvarētājus!

  1.vieta  Rihards Meisters 3.b kl.

              Rūdolfs Penezis  3.c

  2.vieta  Oskars Šmuksts   2.a

  3.vieta. Viktorija Družiņina   2.c

               Filips Vītols   2.c

             Ance Lankovska   3.b

 • ,

  Rudenim nākot, mūsu domas un darbi jau atkal ved skoliņas virzienā..

  Rudenim nākot, mūsu domas un darbi jau atkal ved skoliņas virzienā, solot jaunu notikumu virkni mūsu bērnu un ģimeņu ikdienas ritmā!

  Uzsākot jauno mācību gadu, kā ierasts, septembra pirmajā nedēļā tikāmies Skolas padomes un Atbalstu biedrības sanāksmē. Dienas kārtībā aktuālākais jautājums par to, kā tiks organizēts skolas darbs šajā mācību gadā. Kas skolā paveikts, lai sagaidītu mūsu skolnieciņus un ko no ierastā pasākumu plānojuma vēlēsimies īstenot un saglabāt?

  Direktores sniegtā informācija apliecina, ka šī brīža situācijā, organizējot mācību procesu skolā, ieguvums ir skolas ēkas ērtais plānojums un plašā teritorija. Tas ļauj nodrošināt ērtu skolēnu plūsmu ikdienā, pēc iespējas mazinot klašu savstarpējos kontaktus:

  • Skolas pieejamībai atvērtas visas astoņas durvis, tās numurējot un atvieglojot skolēniem piekļuvi tieši savai klasei. Vecāki lūgti skolā ierasties tikai pēc saskaņojuma ar klases audzinātāju vai administrāciju.
  • Bērnu savstarpējās saskarsmes mazināšanai, pārkārtots ēdināšanās process, tā nodrošināšanai pielāgojot arī aktu zāli (ar pieeju katrai klasei no savu telpu puses).
  • Stundu laiku plānojumā saglabāti divi garie starpbrīži – viens pusdienu ēšanai, otrs laukā iešanai.
  • Skolas teritorija sadalīta sešos laukumos, kurus klases apmeklē katru savā reizē. Bērni laukumus jau paspējuši iedalīt labajos un sliktajos, zinot, ka vairāk aktīvas darbībās spēj izdomāt sporta laukumā un “Zaļajā klasē”, nekā laukumos zem ābelēm vai riekstu koka. Lūgums bērnus atbalstīt ar idejām un rotaļu piedāvājumiem, ko iespējams īstenot arī līdz šim mazāk aktīvi apgūtajā skolas teritorijā.
  • Skolas kārtība paredz, ka ikdienā skolēni uzturas savās klasēs un pa skolu nepārvietojas. Skolotāji nāk pie bērniem. Tomēr, padomāts arī par bibliotēkas pieejamību (katrai klasei noteiktos laikos) un fakultatīvo nodarbību saglabāšanu. Koris “pārvēršas” par katras klases ansamblīti, bet deju kolektīva dalībnieki turpina uzsāktās deju gaitas, kolektīvam trenējoties skolas īrētajās sporta zāles telpās pēc mācību stundām. 1. klašu skolniekiem saglabātas divas pagarinātās dienas grupas.
  • Domājot par pasākumu norisi – bērniem atļautas gan klašu rudens ekskursijas, gan kopīgi pasākumi klašu ietvaros.

  Direktores vietniece ārpusklases darbā informē, ka šogad atcelts tradicionālais Miķeļdienas gadatirdziņš, bet Skolas padome aicina ģimenes atbalstīt tādu skolas tradīciju saglabāšanu, kā:

  • Rudens kompozīciju izstādes izveidi skolas pagalmā. Ģimenes tiek aicinātas radoši darboties un pārsteigt! Šim gadam izaicinošā tēma – “Laiks”. Izstādes uzstādīšana plānota 28. un 29. septembrī.
  • Skolotāju dienas svinību ilggadējās tradīcijas saglabāšanu. Arī šogad Skolas padome un Atbalsta biedrība apņemas parūpēties par saldu pārsteigumu mūsu skolotājiem, bet katras klases vecākus lūdz atsaukties un iesaistīties, lai noorganizētu pašu vecāku vadītu stundu savas klases skolēniem š.g. 2. oktobrī, laikā no plkst. 10.00 – 12.00. Tikai ar vecāku atbalstu un līdzdalību ir iespējams saglabāt šo mūsu skoliņas tradīciju un parādīt bērniem to, cik dažādas var būt mācības. Līdz šim mēs esam pratuši īstenot visdažādākos risinājumus gan klases telpās, gan ārpus tām. Tie ir bijuši kino un teātru apmeklējumi, pastaigas un ekskursijās pilsētas ielās, ciemošanās uzņēmumos un lauku sētās. Radošu darbnīcu un kopīgu spēļu izspēle klasē, skolā, tās teritorija vai ārpus tās. Tie ir bijuši aizraujoši mūsu profesiju, piedzīvojumu un vaļasprieku demonstrējumi, rādot filmas, foto, inventāru, stāstot, daloties pieredzē vai organizējot aktīvu darbošanos. Pa vienam, vai vairākiem vecākiem apvienojot kopējus spēkus, tapušas neaizmirstamas mājturības, sporta, vēstures, sociālo zinību, bibliotēkas, sabiedriskās drošības, mūzikas un mākslas stundas! Skolas padome un Atbalstu biedrība aicina arī šogad dāvināt skolotājiem svētku brīdi, vecākiem pašiem uzņemoties audzinātāja lomu klases bērniem. Šogad īpaši atbalstāmas tās kopīgās skolēnu un vecāku aktivitātes, kas realizējamas ārpus skolas un tās teritorijas (īpaši vecāko klašu skolēniem). Ar iepriekšēju saskaņojumu, 1 līdz max 5 vecākiem, pieejamas būs arī savu klašu telpas. Iespēja izmantot skolas telpas un teritoriju aktuālāka varētu būt tieši pirmo klašu vecākiem, kuriem visas klases bērni vēl ir maz pazīstami un vēl tikai iegūstama neparastā pieredze šādas “tradīcijas” īstenošanā. Klases vecāku iespējas nodrošināt saviem bērniem šo cita veida mācīšanos aicinām apzināt līdz š.g. 21. septembrim. Lūdzu, dodiet ziņu, ja rodas kādas organizatoriskas problēmas, jautājumi un neskaidrības klases stundu nodrošināšanā!

  Skolas padome un Atbalstu biedrība arī šoreiz vēlas teikt lielu jo lielu paldies vecākiem un klašu grupām par atsaucību un ziedojumiem, kas sniegti, atbalstot gan ieceri par jaunas skaņu aparatūras iegādi skolā, gan “zelta pildspalvu” dāvināšanu skolēniem par teicamām sekmēm, gan biedrības uzturēšanu kopumā!

  Jūsu ziedojumiem, kā vienmēr pieejams skoliņas Atbalstu biedrības konts:

  Liepājas Ezerkrasta sākumskolas atbalsta biedrība

  Reģ.Nr.40008096236

  Lauku 54 LV – 3411

  Konta Nr. LV84UNLA0050008867758

  SWIFT: UNLALV2X

  Paldies katram Skolas padomes un Atbalstu biedrības dalībniekam par veltīto laiku un sniegto viedokli šajā tikšanās reizē! Atkal redzēšanos plānojam 25. novembrī!

  Vēlot zeltainu rudeni, saules staru un veselību ikvienam!

  Skolas padomes dalībnieki

 • ,

  Zinību diena.

  Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis

  Ar klusu rudens melodiju sveic.

  Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni-

  Jo septembris mums labu rītu teic…

   

  Sveicam skolēnus, skolotājus, vecākus Jauno 2020./2021.mācību gadu uzsākot!

  Zinību dienas svinīgais pasākums

  Liepājas Ezerkrasta sākumskolā 1. septembrī plkst.10:00.

  1.klašu skolēni kopā ar vecākiem pulcējas uz svinīgu pasākumu skolas pagalmā plkst.10:00 pie klašu audzinātājām. Pēc svinīgā pasākuma  no plkst.10:30 līdz plkst.11:00 klases stunda klašu telpās bez vecāku klātbūtnes. Sliktu laika apstākļu gadījumā svinīgais pasākums tikai klašu telpās bez vecāku klātbūtnes.

  2.-4.klašu skolēniem svinīgais pasākums plkst.10 tikai klašu telpās bez vecāku klātbūtnes.

  Svarīgi! Ievērot katras klases ieejas un izejas durvis!

  Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģijas drošības pasākumus COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanai!

  Lai skaists, tomēr piesardzīgs atkal tikšanās prieks skolā!

  Skolas vadība

 • ,

  Vasaras nometne SREZE!

  Esam priecīgas paziņot, ka nometne SREZE Ezerkrasta sākumskolā šogad notiks! 

  Bērni, vecumā no 6 līdz 11 gadiem, piedalīsies dienas vasaras nometnē no 3. līdz 14.augustam! Kopā iepazīsim dažādas profesijas, piedalīsimies jautrās aktivitātēs, gūsim jaunus draugus, kustēsim un lustēsim. Daudz laika pavadīsim svaigā gaisā. Nometnes laikā tiks nodrošināta ēdināšana 2 reizes dienā (pusdienas un launags). Nometne tiks organizēta, ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus.

  Vietu skaits nometnē šobrīd ir ierobežots!

  Ar sveicieniem – nometnes skolotājas Līga, Eva, Sigita

 • ,

  Jaunajiem pirmklasniekiem!

   

   Plānotā iepazīšanās nedēļa jaunajiem pirmklasniekiem skolā jūnijā tiek atcelta, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un noteiktajiem ierobežojumiem.

  Tiksimies 2020. gada 1.septembrī plkst. 10.00 . Klasē Jūs gaidīs klases audzinātāja, vēlāk pulcēsimies svinīgā pasākumā skolas pagalmā, ja tas būs atļauts.

  Sākot no 3.augusta līdz 31.augustam  dokumentu iesniegšana skolā –  katru darba dienu

  no plkst. 8.30 – 13.00, dokumentus pieņems skolas medmāsa.

  Skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Veidlapa nr. 026/u ( saņem pie ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli);
  • izziņa no bērnudārza par 5-6 obligātās izglītības apguvi ( saņem bērnudārzā);
  • bērnudārza izsniegta informācija par bērna apgūtajām prasmēm bērnudārzā;
  • skolēna apliecība ar ielīmētu bērna fotogrāfiju un ierakstītu vārdu un uzvārdu.

  Dokumentu iesniegšanas laikā, lūdzu, informēt skolas medmāsu par diētas nepieciešamību, ja tāda ir noteikta un citiem problēmu jautājumiem, ja tādi pastāv.

  Sākot no 1.septembra līdz 31.maijam katrs jaunais pirmklasnieks katru mēnesi saņems bezmaksas mēneškarti, braukšanai jebkurā sabiedriskajā transporta līdzeklī pilsētā.

  Jūnijā e- pastā  Jūs saņemsiet individuālo mācību līdzekļu sarakstu, kas nepieciešams bērnam skolā, lai varētu uzsākt mācības.

  Uz tikšanos skolā!

 • ,

  Attālinātā mācību procesa norise skolā.

  Pamatojoties uz 07.04.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta    2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” noteikumu        1.1. apakšpunktu, ārkārtas situācija valstī tiek pagarināta no 14.aprīļa līdz 12.maijam. Pamatojoties uz valstī noteikto kārtību, skolā skolēni turpinās  mācību saturu apgūt attālināti.

  Šajā laikā mācību priekšmetu stundu saraksts un mācību satura plānojums ir mainīts. Skatīt mācību priekšmetu stundu sarakstu šeit

  Izglītības iestādes pedagogi veic savus darba pienākumus attālināti (no mājām) pēc iestādes direktora noteiktās kārtības un darba grafika.

  Skolēns, ar vecāku atbalstu, plāno savu mācīšanos. Izpilda skolotāja norādījumus, veic uzdevumus.

  Komunikācija:

  E-klases pasts;

  Web;

  Telefoniski.

  Klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotājs, sazinoties ar vecākiem, pārrauga skolēna mācīšanās procesu.

  Problēmjautājumu gadījumos zvanīt skolas direktorei Dacei Gedrovičai ( m.t. 29747983) vai direktores vietniecei mācību darbā Norai Kirhnerei (m.t. 29913360), vai sazināties caur e-klases pastu.

  Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt e-klases pastā vai zvanīt

  skolas sociālam pedagogam Andai Ceirulei (m.t. 28345671)

  Atbalstu vecāki, skolēni un pedagogi var saņemt arī pie Liepājas Pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem. Vairāk skatīt šeit:

  Uz produktīvu sadarbību!

  Skolas vadība

 • ,

  Vokālo ansambļu konkurss „Balsis”

     Š. g. 27.martā Liepājā notika VJIC rīkotā konkursa „Balsis” 1.kārta. Konkurss tika rīkots par godu Skolēnu Dziesmu svētkiem.

     Liepājas Ezerkrasta sākumskolu šajā konkursā pārstāvēja ansamblis „Niedrītes”, kurš jaundibināts 2019. gada septembrī.

  Mēģinājumos bērniem  mācīts ne tikai dziedāt, bet arī kontrolēt savas emocijas, impulsus, iepazīt sevi, savu ķermeni, sajust sevi  kā vienotu veselumu. Tas kolektīvam palīdzējis kļūt draudzīgākam un radošākam. Skolēni mācījušies atbrīvot balsi, uzlabot intonāciju, lai attīstītu ritma izjūtu un balss diapazonu.

  Konkursa „Balsis” 1.kārtā mūsu skolas ansamblis „Niedrītes” saņēma 46 punktus, iegūstot Augstāko pakāpi un ceļazīmi uz novada konkursa skati Kuldīgā.

  4.martā Liepājas Ezerkrasta sākumskolas ansamblis ‘Niedrītes” devās uz Kuldīgu, lai piedalītos novada vokālo ansambļu konkursā  „Balsis”. Kuldīgā pulcējās un savā starpā sacentās labākie vokālie ansambļi no visas Kurzemes. Vērtēšanas komisijā bija Dziesmu svētku sastādīta žūrija: Nora Kalniņa, Mārīte Puriņa, Antra Strikaite, Dace Bula un Jānis Grigalis.

  Mūsu skolas ansamblis „Niedrītes” ieguva 1.pakāpes diplomu un visaugstāko vērtējumu savā grupā, 43 punktus.

  Pēc konkursa bērni kopā ar skolotājām apskatīja gleznaino Kuldīgu, Alekšupīti un Ventas rumbu!

  Paldies par ieguldīto darbu mēģinājumos un koncertos visiem skolēniem, paldies par atbalstu un līdzi jušanu skolēnu vecākiem!

  Vislielākais paldies skolotājām Dzintrai Orbai un Selgai Puķītei, kas bērnus izveda cauri šim grūtajam, bet aizraujošajam ceļojumam mūzikas pasaulē!

 • ,

  Finanšu pratības konkurss „Mana vārdnīciņa”.

  19.februārī skolā norisinājās Junior Achievement Latvia Radošuma un finanšu pratības konkurss „Mana vārdnīciņa”.

  Ar bērniem par naudu jārunā pēc iespējas agrāk- jāmācās ne tikai par kabatas naudu, bet arī par naudas pelnīšanu, uzkrāšanu un izlietošanu. Šis  konkurss ir labs veids, kā biznesā un vispār dzīvē svarīgu jēdzienu izpratni veicināt, radīt izziņas prieku, sekmēt izziņas darbību, rosinot radošo domāšanu, praktisko iemaņu pilnveidi un pētnieciskā darba prasmes, izpildot konkursā piedāvātos uzdevumus.

  Konkursa uzdevums bija palīdzēt  izprast būtiskākos ekonomiskos jēdzienus, kā, piemēram, darbs, alga, profesija, tirgus, cena, peļņa, ģimenes budžets un citi, un būt gataviem diskutēt par tiem ar vecāka gada gājuma cilvēkiem- mammu, tēti, vecvecākiem, arī brāļiem un māsām.

  Skolēna darbā tika vērtēta gan skaidrotā termina pareizība un patstāvīgums (individuālais bērna viedoklis), gan sniegtie papildu piemēri vai paskaidrojošie zīmējumi. Tāpat daļa no uzdevuma bija citu ģimenes paaudžu (vecāku, vecvecāku) iesaiste šo terminu skaidrošanā no savas pieredzes. Darba prezentācijā skolēni ar vārdnīciņas līdzautoriem nāca klajā ar  sagatavoto  stāstījumu par 2–3 jēdzienu skaidrojumiem, prezentējot tos citiem konkursa dalībniekiem. Darbi tika vērtēti atsevišķi 1.-2. klašu grupā un 3.-4. klašu grupā.

  Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!

   

   

   

 • ,

  Beigusies bateriju vākšanas akcija!

  Liels paldies visu klašu skolēniem par iesaistīšanos bateriju vākšanas akcijā, kā arī vecākiem par atbalstu un lielo palīdzību!

  Pavisam kopā savākti 391,80 kg bateriju.

  Vispārliecinošāk startēja 1.c klases skolēni,savācot 127,60 kg.

  2.vieta – 3.a kl. (67 kg)

  3.vieta – 3.c kl. (37,7 kg)

  4.vieta – 4.b kl. (36,4 kg)

  5.vieta – 1.a kl. (31,8 kg)

  6.vieta – 2.b kl. (21,3 kg)

  7.vieta – 2.a kl. (16 kg)

  8.vieta – 3.b kl. (15,9 kg)

  9.vieta – 1.b kl. (14,3 kg)

  10.vieta – 4.a kl. (9,1 kg)

  11.vieta – 2.c kl. (8,7 kg)

  12.vieta – 4.c kl. (1,5 kg)

  Viens labs darbs atkal padarīts!

  Paldies visiem par ieinteresētību sakārtotākas un zaļākas vides veidošanu mums apkārt!

 • ,

  JAUNĀS GRĀMATAS BIBLIOTĒKĀ

  Atkal bibliotēkas plaukti ir papildinājušies ar jaunām grāmatām. Varēsi turpināt lasīt par Kiku un Miku, mīļajiem dzīvnieciņiem, Nindzju Timiju, Klanu kaķiem, Kapteini Apakšbiksi, Dogmenu, Adu. Atradīsi arī iecienītās rakstnieces Kristīnas Olsones grāmatas un Deivida Valjamsa grāmatu “Puika kleitā”.

            Ir arī pavisam jaunas grāmatas, kuras Tevi aizvedīs pasaku pasaulē, iepazīsies ar Poķiem, ar mazo Vilku un detektīvu Kviatkovski.

  Uz tikšanos bibliotēkā!

    

   

                                                   

 • ,

  Skolas vizuālās mākslas olimpiāde.

  29.janvārī skolā norisinājās vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.klasei. Olimpiādes tēma: „Eiropas valstu galvaspilsētas”. 1.-2.klašu olimpiādes dalībnieki zīmēja Latvijas galvaspilsētu, savukārt, 3.-4.klašu dalībnieki- Igaunijas galvaspilsētu.

  Skolēni ilustrēja pilsētas ainavu uz vienkrāsaina A4 formāta papīra (bez faktūras) grafikas tehnikā, izmantojot vienas vai dažādu krāsu flomāsterus un/vai krāsu zīmuļus.

  Olimpiādes laikā skolēns drīkstēja  izmantot mobilo telefonu, lai rastu māksliniecisko iedvesmu un sameklētu pilsētas ainavai raksturīgo.

  Olimpiādes darba vērtēšanas kritēriji bija:

  – atbilstība uzdevuma nosacījumiem;

  – oriģināls un radošs tēmas risinājums;

  – kompozīcija;

  – izpildījuma kvalitāte.

  Skolas kārtas 1.vietu ieguvēji pārstāvēs skolu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 21.februārī, kura norisināsies Liepājas 7.vidusskolā.

  Apsveicam skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas!  Paldies visiem talantīgajiem, radošajiem olimpiādes dalībniekiem! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Etijai Gorbantei!

   

   

     

 • ,

  Makulatūras vākšanas akcija!!!

  Kā katru gadu, arī šogad laikā no 10.februāra līdz 21.februārim skolā norisinās  makulatūras vākšanas akcija, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus. Tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

  Makulatūras nodošanu saskaņot ar skolas saimnieku Jāni Buči (tel.26367687)

   

Stundu laiki

0. stunda: 7.55 - 8.35
1. stunda: 8.45 - 9.25
2. stunda: 9.35 - 10.15
3. stunda: 10.25 - 11.05
4. stunda: 11.35 - 12.15
5. stunda: 12.45 - 13.25
6. stunda: 13.35 - 14.15
7. stunda: 14.20 - 15.00