• ,

  Dzejas dienas

  No 11.-15. septembrim Liepājas Ezerkrasta sākumskolā norisinājās Dzejas dienām veltīti notikumi un šī gada programmu vienoja Imanta Ziedoņa daiļrade ar caurviju motīvu “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks”.

   Dzejas dienas skolā iesākās ar dzejas izstādi, kura apskatāma skolas garajā gaitenī un nedaudz arī skolas bibliotēkā. Izstādes mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību Dzejas dienām un rosināt skolēnos interesi par dzeju.

   1.klašu skolēniem skolas bibliotēkā notika nodarbības, kurās skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku, tās noteikumiem, grāmatām un skolas bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar dzejas daudzveidību.

  2.klašu skolēni kopā ar skolotāju Sigitu vizuālās mākslas stundās mēģināja vizualizēt I. Ziedoņa krāsainās pasakas. Katrai klašu grupai bija izvēlētas atšķirīgas krāsu pasakas. Darbus varēs apskatīt izstādē skolas garajā gaitenī.

  3.klašu skolēni  iesaistījās akcijā “Sirds uz trotuāra.”  Katra klase varēja izvēlēties jebkuru vietu skolas teritorijā un rakstīt ar krītu dzejas rindas uz trotuāra.

 • ,

  Ezerkrasta sākumskolai 30!

  “Skola nav tikai izglītība. Skola ir dzīve.

  Tā aug un mainās. Tā parāda, cik liels spēks ir kopā būšanā, bet tai pašā laikā iemāca uzņemties atbildību par sevi. Tā sagādā uzvaras prieku un iemāca pieņemt zaudējumu. Bet pāri visam – tā krāj mirkļus un dienas, kas sildīs mūs atmiņās līdz sirmam vecumam.

  Mūsu skola jau 30 gadus dzīvo dzīvi roku rokā ar skolēniem, viņu ģimenēm un skolas darbiniekiem. Tas ir mirklis, ko, lepnumā par paveikto, svinēt no sirds.

  Lai kopā pavadītais laiks kļūst par stiprinājumu turpmākajam skolas dzīves un darba gājumam!”

  /Liepājas Ezerkrasta sākumskolas direktore Dace Gedroviča/

 • ,

  Kūku diena

  Skolas jubileja turpinās un šodiena bija īpaša, jo katrā klasē skolēni gatavoja savas klases jubilejas kūku. Paldies vecākiem par atbalstu, paldies par palīdzēšanu kūku gatavošanas procesā. Katra kūka ir īpaša, jo tajā ir daudz mīlestības un daudz labo domu.

  Lai mācību gada pēdējā diena katrā klasē ir salda un garda!

 • ,

  Sporta diena

  Sportiskā gaisotnē pagājusi skolas jubilejas trešā diena. Paldies skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un sporta aktivitāšu vadīšanu. Veiklība, gudrība un ātrums vienoja skolēnus sporta dienā, padarot dienu interesantu un aizraujošu.

  Lai draudzīgi, veikli un sportiski skolēni skolā!

 • ,

  Erudīcijas diena

  Erudīcijas diena pavadīta spraigi un aizraujoši. Katrā klasē skolēni spēlēja Erudīcijas spēli, atbildot uz dažādiem jautājumiem par skolu. Klase, kura spēlē saņems vislielāko punktu skaitu, tiks apbalvota ar “Gudrās pūces” koka skulptūriņu. Izzinošu spēli skolas pagalmā skolēni spēlēja izmantojot aplikāciju https://en.actionbound.com/, veicot dažādus interesantus uzdevumus – skaitot kokus, dziedot himnu, skaitot putnu būrus, pētot pagalmu un meklējot kukaiņus.

  Lai veseli, laimīgi un gudri bērni mūsu skolā!

 • ,

  Radošuma diena

  Šodien skolas jubilejas pirmā diena – radošuma diena. Šīs dienas uzdevums – katrai klasei pagatavot apsveikumu skolai. Skolas gaitenī tapis izcils mākslas darbs – apsveikuma kartiņa ar katra bērna vēlējumu savai skolai.

  Lai plaukst mūsu skola!

 • ,

  Līderības diena

  2019.gadā Liepājas Ezerkrasta sākumskola uzsāka attīstīt izglītības iestādes kultūru un 21. gadsimta prasmes skolēnos, ieviešot pārmaiņu procesu izglītībā Līderis manī. Skola uzsāka integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus skolas kultūrā, mācību saturā, pilnveidojot skolēnu personības raksturu, spēju atraisīt talantu katrā skolēnā un audzinot skolēnus par atbildīgiem, mērķtiecīgiem jauniešiem. Skolā mēs iedrošinām skolēnus darīt to, kas viņam padodas vislabāk, parādam ceļu, kā sasniegt izvēlēto mērķi ar neatlaidību un mērķtiecīgu rīcību. Skola ir viena no līderības skolām Latvijā. Katra mācību gada nogalē skolā ir Līderības diena, kur savu talantu rāda dejotāji, dziedātāji, apbalvoti tiek skolēni, kuri savas spējas pierādījuši pilsētas un valsts olimpiādēs, konkursos. Līderības dienas noslēgumā jaunie aktieri iepriecina savus vecākus ar savu aktiermākslas talantu. Šogad savu prasmi Līderības dienā demonstrēja jaunie uzņēmēji – 3.klašu skolēni, katrs veidojot savu mācību uzņēmumu, īstenojot sava biznesa ideju un tirdziņā pārdodot savu ražoto preci, lai attīstītu uzņēmējspējas. Katrs domājis par sava pārdošanas stenda noformējumu un reklāmu.

 • ,

  Līderis manī! Maija uzdevums.

  Parūpējies par sevi! Tā savā skolā esam pārsaukuši 7. paradumu “Uzasini zāģi”. Šī paraduma pamatā ir pārliecība, ka tikai piepildot savu trauku ar atpūtu, mieru, prieku, zināšanām, labu praksi un paradumiem, varam to nodot tālāk citiem.

  Visi labie paradumi sākas no Tevis, kad atceries, ka Tava proaktivitāte nepieciešama arī rūpēs par sevi. Lai izdodas!

 • ,

  Kameropera “Ej nu ej.”

  13.aprīlī Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 2.b, 2.c un 2.d klases apmeklēja kameroperu bērniem „Ej nu ej.”

  Pasākumu skolēnu vēroja programmas Latvijas Skolas soma ietvaros.

  Pasākums krāsains, atraktīvs,muzikāls!

  Skolēnus priecēja pieaugušo spēja spēlēt , jokot un iejusties bērna lomās.

  Marta : Man visslabāk patika, ka aktieri no segas uztaisīja sunīti.

  Amēlija: Man patika, ka pieaugušie taisīja mūziku ar rokām un muti!

  Emīls: Bija mazliet par garu!

  Megija: Man patika meiteņu dziedājums bez klavieru pavadījuma.

 • ,

  ĒNU DIENA

  Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

  Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

  Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

  Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi,

  Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

  3.a un 3.c klases skolēni šajā dienā iepazinās ar kinologa profesiju.

  2.a klases skolēni ciemojās Liepājas Biznesa inkubatorā un Amatu mājā.

 • ,

  Līderis manī! Aprīļa uzdevums.

  6.paradums “Esi sinerģisks!” apvieno visus sadarbības paradumu spēkus, lai radītu vēl ievērojamākus rezultātus! Sinerģija ir tad, kad viens plus viens ir ne tikai divi, bet desmit un simts. Un tās pamatā ir mūsu visu atšķirības, kuras mēs ne tikai atpazīstam, bet arī cienām un izmantojam. Aprīlī meklēsim veidus, kā veicināt līdzās pastāvēšanu, kuras pamatā ir izpratne par atšķirību un dažādības ieguvumu.

 • ,

  2. aprīlis – STARPTAUTISKĀ BĒRNU GRĀMATU DIENA

  2. aprīlī, dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena dzimšanas dienā, tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Par godu šim notikumam mūsu skolas bibliotēkā no 27.03. – 31.03 skolēni varēs aplūkot H.K. Andersena sarakstītās grāmatas. Savukārt no 29.03. – 06.04. aprīlim skolēni varēs nobalsot par mīļāko grāmatu, ko ir lasījuši. Tādā veidā noskaidrosim, kura bērnu grāmata mūsu skolā ir vislasītākā.

              Jau kopš 1967. gada šajā dienā īpaša uzmanība tiek veltīta lasīšanai un bērnu grāmatām, to autoriem un ilustratoriem. Katru gadu, kāda no Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young PeopleIBBY) nacionālajām nodaļām pasaules bērniem sagatavo vēstījumu, ko noformē plakātā. Šogad vēstījumu un plakātu sagatavojusi Grieķijas IBBY nodaļa, izvēloties tēmu “Es esmu grāmata, izlasi mani”.

              2023. gada Starptautiskās bērnu grāmatu dienas plakāts tapis autora Vagela Iliopula (Vagelis Iliopoulos) un ilustratores Fotini Stefanidi (Photini Stephanidi) sadarbības rezultātā. Vēstījumā viņi cildina bērnu grāmatu spēku, kas palīdz izcelt vienlīdzības, daudzveidības un tolerances idejas, kā arī veicina iekļaujošas sabiedrības veidošanos un savstarpējo sapratni.

  Vagelis Iliopuls
  (tulkojusi Māra Cielēna)

  Es esmu grāmata, izlasi mani

  Es esmu grāmata.
  Tu esi grāmata.
  Visi mēs grāmatas esam.

  Mana dvēsele ir tas stāsts, ko vēstu.
  Katrai grāmatai pašai savs stāsts.

  Esam atšķirīgas no skata –
  daža liela, bet cita maza,
  daža ir krāsaina, toties melnbalta cita,
  dažām vien pāris lapu, citas biezas jo biezas.

  Varam paust līdzīgu vēsti vai pilnīgi atšķirīgu –
  tieši tas dara mūs skaistas.
  Cik neinteresanti, ja mēs vienādas būtu.

  Katra no mums ir vienreizēja.
  Katra no mums pelna, lai to ciena,
  lai lasa bez aizspriedumiem,
  lai tai atrodas vieta tavā bibliotēkā.

  Tev var būt viedoklis par mani.
  Var rasties jautājumi vai komentāri par izlasīto.
  Tu vari atlikt mani atpakaļ plauktā
  vai nelaist laukā no rokām ilgi jo ilgi.

  Taču neļauj mani aizmest projām
  vai pārvietot citā plauktā!
  Nemēģini mani iznīcināt un nepieļauj,
  ka cits to dara.

  Un, ja tev uzrodas grāmata no sveša plaukta,
  jo kāds vai kaut kas to ir atstūmis,
  izbrīvē viņai vietu.
  Tā iederas tev blakus.

  Mēģini just, kā tā jūt.
  Saproti to. Aizstāvi to.
  Var gadīties, ka rīt tu nonāc tās vietā.

  Jo arī tu esi grāmata.
  Visi mēs grāmatas esam.

  Sacīsim kopā skaļi, lai visi sadzird:
  “Es esmu grāmata, izlasi mani!”

 • ,

  Izrāde “Lote un Lieldienas”

  28. martā 1.c un 2.d klases skolēni apmeklēja Liepājas Leļļu teātri, kur projekta “Latvijas Skolas Soma” ietvaros noskatījās izrādi “Lote un Lieldienas”.

  Mazie skatītāji atpazina zinātkāro Loti no Izgudrotāju ciema, kas kopā ar peli, žurku un zaķeni Jūli gatavojās Lieldienu sagaidīšanai. Visi ar lielu uzmanību un interesi sekoja izrādes varoņu detektīvu piedzīvojumiem, kas mijās ar skanīgām dziesmām, jautriem notikumiem un pārsteigumiem. Skolēni atzinīgi novērtēja aktieru lielisko sniegumu, kas skatītājiem radīja daudz pozitīvu emociju.

 • ,

  Radošuma dienas 2023- daba un māksla.

  No 20.03.-24.03. mūsu skolā norisinās radošuma dienas, lai padziļinātu un paplašinātu zināšanas dabaszinātņu jomā.

  Nedēļa iesākās ar radošuma un finanšu pratības konkursa “Mana vārdnīciņa” darbu izstādi skolas zālē. Tā apskatāma līdz nedēļas beigām.

  Piektdiena- 24.03.- Citāda mācību diena “Mēs mēģinām, eksperimentējam un vērojam!”, ko klases plāno pavadīt radošā, interesantā un citādā veidā.

 • ,

  Līderis manī! Marta uzdevums.

  Piektais paradums “Vispirms centies saprast un tad – tikt saprasts!” ir empātiskās komunikācijas paradums. Tas ir paradums, kas atgādina, ka efektīva komunikācija balstās cieņā, abpusējā sapratnē un empātijā. Tas atgādina, ka mūsu ziņojumam ir lielāka ietekme, ja vispirms tiešām saprotam citus cilvēkus. Marta mēnesī palīdzēsim skolēniem atcerēties, ka klausīšanās ir daudz vairāk par dzirdēšanu.

 • ,

  Skatuves runas konkurss Zvirbulis 2023.

  21.februārī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” zālē notika tradicionālais Liepājas pilsētas skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2023”,

  kurā piedalījās arī skolēni no Ezerkrasta sākumskolas – 1.a, 1.d., 2.b., 3.b., 3.a.klases, kuri ieguva –

   1.,2. un 3.pakāpes diplomus.

      Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu visiem iesaistītājiem.

  Jaunos skatuves runātājus vērtēja profesionāla žūrija, kurā darbojās Liepājas teātra aktrise Anete Berķe, folkloras kopas “Atštaukas “vadītāja Ināra Kalnarāja un BJC teātra studijas “Karlsona bagāža” režisore Marita Lūriņa-Stelmakere.

  Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu rezultātiem!

 • ,

  Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

  Liepājas Ezerkrasta sākumskola arī šajā mācību gadā atsaucās Zaļā josta aicinājumam piedalīties organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “ Tīrai Latvijai”.

  Konkurss notiek katru gadu ar mērķi, lai vācot makulatūru kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē.

  Piedaloties konkursā, bērniem veidojas izpratne, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

  Zaļā josta sadarbojas ar sadarbības partneriem SIA Balticfloc , kas veic  makulatūras pārstrādi un gatavo EKO granulas dzīvnieku pakaišiem. Otrs sadarbības partneris ir  SIA Līgatnes papīrs, kas veic makulatūras pārstrādi un gatavo papīra roku dvieļus.

  Katra skola, kas piedalās makulatūras vākšanas konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra, ko Liepājas Ezerkrasta sākumskola izmantos mācību materiālu kopēšanai skolēniem. Skola makulatūras vākšanas konkursā šajā mācību gadā savāca 5073,1 kg makulatūras. 2a.klase konkursā savāca 1368,2 kg makulatūras un ieguva pirmo vietu skolā.

 • ,

  Līderis manī! Februāra uzdevums.

  Pārmaiņu programmas “Līderis manī” paradumi sadalās divās daļās – paradumi, kas stiprina personisko līderību, un tie, kas māca rīkus un stratēģijas veiksmīgai līdzās pastāvēšanai un sadarbībai. Ar 4.paradumu “Domā par abpusēju ieguvumu” jeb “domā iegūt-iegūt” skolēni uzsāk savu sadarbošanās prasmju pilnveidošanu, taču tā ir neatraujama no personiskās līderības, tāpēc izmantosim februāri, lai apjēgtu šo konceptu neatdalāmību.

 • ,

  Stikla pūtēji

  Š.g. 2. februārī skolā viesojās “Stikla pūtēji”. Pasākums norisinājās Latvijas skolas somas ietvaros. Izzinošā pasākumā skolēni uzzināja, kā rodas stikls, kā stikls iegūst dažādas krāsas. Skolēni izmēģināja savas prasmes pūst stiklu. Uzzināja, ka Latvijā šie cilvēki ir vienīgie, kuri šādā veidā no stikla darina šādus dažādus priekšmetus.

  Skolēni ar aizrautību vēroja stikla brīnumainās pārvērtības.

 • ,

  Mana rīcība, mana atbildība

  1.d klases skolēni 19.janvārī devās ekskursijā uz Liepājas RAS, kur piedalījās Vides dienu aktivitātēs, lai iepazītu Liepājas RAS darbību. Izzinātu Liepājas RAS piedāvātās iespējas, nostiprinātu prasmes šķirot atkritumus, kā arī, lai saņemtu dāvanu karti 100 eiro apmērā par dalību video konkursā “MANA RĪCĪBA MANA ATBILDĪBA”.

  Katrs dalībnieks saņēma arī atstarotāju.

  Sirsnīgs jo sirsnīgs paldies Elzai un viņas vecākiem par aktīvu iesaistīšanos konkursā un godalgas nopelnīšanu!

 • ,

  “Līderis manī” janvārī

  Domājot par 3.paradumu “Sāc ar svarīgāko!” daudzas lietas var šķist pašsaprotamas, taču prasme plānot un izvirzīt prioritātes ir PRASME, kura tāpat kā visas citas prasmes ir jāiemācās. Sāksim šo gadu atceroties, kas ir svarīgākais, ar ko vēlamies piepildīt savu laiku, lai nedzīvotu nepārtrauktā trauksmē un laika trūkumā.

 • ,

  Jauno pirmklasnieku reģistrācija

  Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

  6. februārī plkst.9:00 tiks uzsākta bērnu reģistrācija 1. klasē. Lai reģistrācijas dienā ekonomētu laiku, jau no nākamās nedēļas vecāki iepriekš var ievadīt informāciju par bērnu elektroniskā sistēmā. Tad reģistrācijas dienā atliek tikai izvēlēties mācību iestādes prioritārā secībā un fiksēt reģistrāciju!

  💻Pirms veikt izvēli, aicinām vecākus iepazīties ar informāciju potenciālās izglītības iestādes mājaslapā, kā arī sociālo tīklu kontos.

  👉Reģistrs jaunā dizainā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas te: https://registrs.liepaja.edu.lv/

 • ,

  “Līderis manī” decembrī

  Decembris ir laiks, kad pārkāpjam visām nepārkāptajām astēm un atskatāmies uz gadā paveikto. Tas ir laiks, kad veltām laiku apdomāt, izvērtēt un reflektēt par to, kas padarīts vai tieši otrādi – neuzspēts. Tāpēc arī šī mēneša “Līderis manī” virzībā ieturēsim pauzi mācībās un atvēlēsim laiku kopā būšanai un pateicībai. Skolēni izveidos savu emocionālo krājkasīti, kuru mērķtiecīgi palīdzēs viens otram sakrāt pilnu, domājot par rīcībām, kas otra krājkasītes piepilda un kas tās iztukšo.

 • ,

  Kad internetu lieto Tu, atceries par drošību!

  Šos vārdus 1.d klase šodien apguva kopā ar “Tet skoliņa mazajiem” pārstāvjiem, kuri bija ieradušies kopā ar Ričiju Rū.

  Pasākuma mērķis bija, lai palīdzētu jaunākajiem digitālās dzīves dalībniekiem izzināt drošu un atbildīgu interneta lietošanu. 

  Aizraujošā, saistošā, aktīvā un izzinošā nodarbībā bērni atkārtoja un uzzināja – kas

  ir internets, kā tas darbojas, kādas aizraujošas iespējas piedāvā internets, kāda drošība ir jāievēro, lietojot to.

  Nodarbības beigās skolēni sniedza atgriezenisko saiti par uzzināto, kā arī saņēma krāšņu diplomu un dāvaniņu – sporta atstarojošu maisiņu, uzlīmes, darba lapas un krāsainos “Tet skoliņas” zīmuļus.

  Sirsnīgs PALDIES “Tet skoliņas” dalībniekiem par šo burvīgo pasākumu!

 • ,

  Līderis manī – novembra uzdevums.

  2.paraduma “Sāc ar rezultāta vīziju!” nozīme ir pavisam vienkārša – plāno! Šī paraduma principi dziļi sakņojas arī skolēna prasmju un kompetenču attīstībā, kurā skolēns izvirza savus mācību mērķus un stratēģijas, kā pie tiem nokļūs, tāpēc arī šomēnes dosim skolēniem praktisku atgādni, lai palīdzētu viņu ceļā uz pašizpratni un pašregulāciju.

  ” Sāc ar rezultāta vīziju!” paraduma pamatā ir sniegt pārmaiņu personai prasmi izmantot šīs divas stratēģijas:

  • Es spēju formulēt sev sasniedzamos rezultātus.
  • Es zinu, ko vēlos dzīvē sasniegt un kas ir manas dzīves misija.

  Novembrī, domājot par 2.paradumu “Sāc ar rezultāta vīziju!”, atcerēsimies septembrī izvirzīto klases vīziju/misiju un dosim skolēnam iespēju izveidot arī savu personīgo misijas apgalvojumu, uzsverot, ka katrs skolēns ir nozīmīga klases daļa un katra skolēna individuālā rīcība ir daļa no klases vīzijas/misijas piepildīšanas.

 • ,

  Rudens gadatirgus

  18.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros skolā norisinājās rudens gadatirgus, lai skolēni varētu attīstīt savas uzņēmējspējas, lai spertu pirmos soļus ražošanā, pārdošanā, uzņēmējdarbībā un ideju ģenerēšanā.

 • ,

  Karjeras nedēļa

  Karjeras nedēļa jau 10. gadu tiek organizēta Latvijā un Liepājā.

  1.d klase apmeklēja LOC Tenisa halli, aktīvi sportojot un iepazīstot sporta trenera profesiju.

  2.d klase iepazina pavāra un zobārsta profesiju, kā arī tēlnieka amatu.

  3.c klase viesojās Liepājas Amatnieku namā , kur vairāki  amatnieki ar lielu prieku stāstīja un rādīja sava amata prasmes . Bērni  darbojās darbnīcās- šūšanas, dzintaru apstrādes, filcēšanas, klūdziņu pīšanas, keramikas.  Skolēniem bija iespēja apskatīt gan to, kā uz stellēm top tautas tērpi, gan to, kā tiek veidotas sveces, metāla rotas, keramikas darbi, ādas un dzintara izstrādājumi. Amatnieku namā arī apskatāmas garākās dzintara krelles Latvijā. Tās ir 123 metru garas, 19,5 kilogramu smagas, ar teju 17 000 dzintara gabaliņiem, ko dāvinājuši liepājnieki. 3.c klases bērni bija lielā sajūsmā par pagatavotiem darbiņiem, kurus varēja ņemt uz mājām.

  Domājot par savas profesijas izvēli un karjeru savā dzīvē, 1. klases skolēni zīmēja vai veidoja kolāžu par savu izvēlēto profesiju. Katrs skolēns prezentēja savu darbiņu, stāstot, kāpēc ir izvēlējies tieši šo profesiju, kas ir interesants un svarīgs šajā profesijā. Skolēni stāstīja par prasmēm un zināšanām, kas būs nepieciešamas strādājot šajā profesijā. Vairāki skolēni ir izvēlējušies vetārsta, zobārsta, ugunsdzēsēja, policista, sporta trenera, pavāra un friziera profesijas. Kā svarīgas un interesantas tika atzīmētas arī advokāta, inženiera un arhitekta profesijas.

  Mācību stundu laikā skolēni videosižetos iepazinās arī ar populāru Latvijas cilvēku stāstījumiem par savām profesijām, par to izvēli un karjeras iespējām.

   

  3.a klase karjeras nedēļā bija uz Ugunsdzēsēju depo Ganību ielā. Tur uz visiem skolēnu jautājumiem atbildēja Liepājas 1. daļas vada komandiera vietnieks Mārtiņš Zviedris. Kā arī skolēni vēroja ikdienas treniņu – mācības. 

  Dažas bērnu atziņas: 

  “Tur bija ļoti forši. Uzzināju, ka ugunsdzēsēji strādā maiņās. Varēju iekāpt iekšā ugunsdzēsēju mašīnā un redzēt, kā tur iekšā izskatās.”,

  “Man patika šī diena! Šodien sapratu, ka šis darbs ir grūts. Man patīk šī profesija, bet tik un tā vēlos kļūt par policisti.”,

  “Šis piedzīvojums bija interesants. Uzzināju, ka ir ugunsdzēsēju mašīnas, kur iekšā nav ūdens.”,

  “Es uzzināju, ka ugunsdzēsēju šļūtene ir 20 metrus gara. Nezināju, ka tās mašīnas ir tik lielas. Es gribu kļūt par ugunsdzēsēju.”

  “Uzzināju, ka arī viņi mācās. Un ka viņi ir stipri un žigli. Patika ugunsdzēsēju mašīnas un kostīmi.”

  Vēl Dizaina un tehnoloģijas stundā 3.a klases skolēni izsapņoja savu nākotnes profesiju un mēģināja izveidot sev piemērotu profesijas apģērbu.

 • ,

  Karjeras nedēļa- Uzņēmējspējas-tavas superspējas!

  Liepājas Ezerkrasta sākumskola

  Karjeras nedēļas pasākumi: Uzņēmējspējas-tavas superspējas!

  17.-21.oktobris, 2022./2023.m.g.

  KlaseLaiksPasākumsSkolotāji
  1.a18.10. 20.10. 21.10.Rudens tirdziņš. Uzņēmējdarbība. ‘’Es esmu pircējs! Kas man jāprot?’’ Sociālo zinību stundā- interaktīvā spēle par profesijām. Tikšanās ar Rebekas tēti. Ko nozīmē būt sporta trenerim? Klases stunda ‘’Mana nākotnes profesija. Kādas prasmes būs nepieciešamas?’’ Izvēlētās profesijas prezentācija un sarunas. Iepazīstam vecāku profesijas! Tikšanās ar Haralda tēti un stāstījums par NBS jūras spēkiem.  Iveta Jēkabsone
  1.b20.10.Klases stunda. Par ko es vēlos kļūt?              Izvēlētās profesijas prezentācija  Sociālo zinību stundā- interaktīvā spēle par profesijām.  Līga Dižgalve
  1.c17.10.     20.10.Klases stunda. Par ko es vēlos kļūt?                Izvēlētās profesijas prezentācija  Sociālo zinību stundā- interaktīvā spēle par profesijām.Sarmīte Goldmane
  1.d  18.10. 18.10. 21.10.  Rudens tirdziņš. Uzņēmējdarbība. ‘’Es esmu pircējs! Kas man jāprot?’’ Sociālo zinību stundā- interaktīvā spēle par profesijām.Klases stunda “Par ko es vēlos kļūt?”    Solvita Līduma
  2.a  18.10. 21.10.Iepazīšanās ar keramiķa profesiju klases ekskursijā uz Pampāļu “Klapatām”Iepazīšanās ar ražošanas procesu klases ekskursijā Saldus Gotiņās.Tirgotājs – pircējs  – rudens tirdziņā.Klases ekskursija uz ugunsdzsības depo- profesija ugunsdzēsējs.  Dace Buša
  2.b17.10 18.10 19.10     21.10,,Droša klase,, viesosimies policijas ēkā. Iepazīsimies ar policista profesiju.Tirgotājs – rudens tirdziņāPodnieka profesija, zemnieka- uzņēmēja profesija, gida profesija – klases ekskursija karjeras nedēļas ietvaros. Viesosimies podnieka darbnīcā, paši darbosimies. Viesosimies zemnieku saikniecībā, strausu audzētavā. Klasē viesosies klases biedra mamma stāstīs, iepazīstinās ar savu nodarbošanos dzīvnieku patversmē   Eva Jaunzeme
  2.c18.10.             20.10.Rudens tirdziņš. Uzņēmējdarbība. ‘’Es esmu pircējs, tirgotājs! Kas man jāprot?’’Iepazīšanās ar keramiķa profesiju klases ekskursijā uz Pampāļu “Klapatām”,,Droša klase,, viesosimies policijas ēkā. Iepazīsimies ar policista profesiju.Dace Bunka.
  2.d18.10.9:00   20.10.8:45   20.10. 12:45 21.10. 8:45*Viesojamies Picērija-kebabs, Lielā ielā 4. Iepazīstam pavāra profesiju un uzņēmējdarbības pamatus. *Viesojamies tēlnieka E. Peršēvica darbnīcā, Alejas ielā 27. Iepazīstam mākslas jomu, radošums un uzņēmējspējas. *Tikšanās ar Megijas mammu: Privātbizness, attīstīšana un darbošanās.   *Tikšanās ar Martas Liebuss mammu: Iepazīstam vecāku profesijas.  Aiga Griniece
  3.a     Anna Taimiņa
  3.b Ekskursija uz šokolādes fabriku: iepazīs visu šokolādes  ražošanas procesu.   Maira Jansone
  3.c17.10.     19.10. 21.10.1.Amatu māja- dažādu arodu iepazīšana , sava praktiska darbiņa pagatavošana. 2.Liepājas Papīrs-ekskursija. 3.Picas cepēja profesija- itāļu pavāra meistarklase. Inta Ķergalve
   1.-3.klase      18.10. 12:30-13:30Rudens gadatirgus: Mācos prasmes uzņēmējdarbos. 
  1.-2.klase17.10.11:35 12:45Viesos Liepājas Ceļojošais leļļu teātris. 
      
      
      

                                                                                                                                        Ārpusklases darba organizatore- Aiga Griniece

Stundu laiki

0. stunda: 7.55 - 8.35
1. stunda: 8.45 - 9.25
2. stunda: 9.35 - 10.15
3. stunda: 10.25 - 11.05
4. stunda: 11.35 - 12.15
5. stunda: 12.45 - 13.25
6. stunda: 13.35 - 14.15
7. stunda: 14.20 - 15.00